Project

General

Profile

Tagi do dramatu

Tagi masterów stylów

Są to tagi klas dokumentów, bez których tekst w ogóle nie wyświetli się na stronie. Dla dramatu należy wybrać odpowiednią parę tagów, w zależności od stylu, który chcemy użyć. W pasku narzędziowym tagi są dostępne pod przyciskiem "Mastery".

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst *dramatu wierszowanego o standardowej szerokości łamu:

    <dramat wierszowany_l> całość-tekstu </dramat wierszowany_l>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst *dramatu wierszowanego o zwężonej szerokości łamu:

    <dramat wierszowany_lp> całość-tekstu </dramat wierszowany_lp>

  • Tagi rozpoczynające i kończące tekst *dramatu współczesnego (prozą):

    <dramat wspolczesny> całość-tekstu </dramat wspolczesny>

Elementy poza tekstem głównym dramatu

Tagi stylów tekstu głównego w dramacie

Style akapitowe oraz strofy i wersy wystepujące w dramacie

Bloki w tekście głównym dramatu

Style znakowe w dramacie