Project

General

Profile

Literatura niemieckojęzyczna » History » Version 5

Marta Niedziałkowska, 01/10/2014 11:08 AM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Literatura niemieckojęzyczna
2 1 Marta Niedziałkowska
3 5 Marta Niedziałkowska
*Goethe, Kleist i inni*
4 5 Marta Niedziałkowska
5 5 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/goethe-kleist-i-inni/
6 2 Aneta Rawska
7 2 Aneta Rawska
8 2 Aneta Rawska
Instytucje w Polsce
9 2 Aneta Rawska
10 2 Aneta Rawska
* Instytut Germanistyki UW 
11 2 Aneta Rawska
* Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
12 2 Aneta Rawska
- Biblioteka Austriacka
13 2 Aneta Rawska
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/
14 3 Aneta Rawska
- Biblioteka Polonicum
15 2 Aneta Rawska
http://www.polonicum.uw.edu.pl
16 2 Aneta Rawska
17 2 Aneta Rawska
* Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
18 2 Aneta Rawska
http://www.dhi.waw.pl/pl/biblioteka.html
19 2 Aneta Rawska
* Medioteka Szwajcarska
20 2 Aneta Rawska
21 2 Aneta Rawska
Organizacje niemieckie:
22 2 Aneta Rawska
* S. Fischer Stiftung
23 2 Aneta Rawska
* Niemieckie Biblioteki Cyfrowe: http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/kompetenznetzwerk.htm
24 2 Aneta Rawska
* Niemiecka Biblioteka Narodowa: http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html.
25 2 Aneta Rawska
* http://www.bsb-muenchen.de/Digitale_Bibliothek.329.0.html
26 1 Marta Niedziałkowska
27 3 Aneta Rawska
28 4 Marta Niedziałkowska
Dodać do listy:
29 4 Marta Niedziałkowska
30 4 Marta Niedziałkowska
 	
31 4 Marta Niedziałkowska
Złota książeczka czyli Zbiór ciekawych i nauczających powiastek Fryderyka Hoffmann,  	
32 4 Marta Niedziałkowska
1853, Nowosielski, Teofil Stanisław (1812-1888). Tł., http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=804&dirids=1