Project

General

Profile

Literatura niemieckojęzyczna » History » Version 5

« Previous - Version 5/7 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 01/10/2014 11:08 AM


Literatura niemieckojęzyczna

Goethe, Kleist i inni

http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/goethe-kleist-i-inni/

Instytucje w Polsce

Organizacje niemieckie:

Dodać do listy:

Złota książeczka czyli Zbiór ciekawych i nauczających powiastek Fryderyka Hoffmann,
1853, Nowosielski, Teofil Stanisław (1812-1888). Tł., http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=804&dirids=1