Project

General

Profile

Los

Motyw klasyczny, odnoszący się do nadprzyrodzonej siły kierującej życiem ludzi, a w mitologii starożytnej również egzystencją bogów. Synonimy losu to: przeznaczenie, fatum, traf. Od czasów romantyzmu przeciwstawiano „ślepy los”, działający często tak, jakby szydził z usiłowań i szlachetnych uczuć ludzkich - Opatrzności, czyli rozumnemu planowi boskiemu, wyznaczającemu bieg historii oraz cel i sens egzystencji zarówno zbiorowości, jak i jednostek.