Project

General

Profile

Innowacyjna

Wygodna w użyciu i zarazem specjalistyczna platforma redakcyjna powstała, by ułatwić wolontariuszom pracę z tekstem, a także umożliwić pracę zdalną. Dzięki platformie w realizację projektu Wolne Lektury mogą zaangażować się wszyscy chętni, a każdy tekst może być dostępny do opracowania - niezależnie od tego, czy chcemy pracować w Fundacji, czy też w domu.

Praktyczna

Platforma służy do wspólnego opracowywania tekstów. W zależności od konkretnego tekstu prace obejmować mogą redakcję krytyczną, uwspółcześnianie pisowni (wedle wypracowanych zasad), zaznaczanie motywów, dodawanie i udoskonalanie przypisów oraz korektę. Osobnym etapem pracy nad lekturami jest skład tekstów i mamy nadzieję również do niego zachęcić użytkowników.

Łatwa w obsłudze

Platforma działa on-line; aby wyświetlała się optymalnie, należy zastosować najnowocześniejsza przeglądarkę.

Mamy nadzieję, że dzięki platformie redakcyjnej liczba naszych wolontariuszy będzie rosła, a ich kompetencje redaktorskie będą się rozwijać. Dzięki takim narzędziom jak platforma czy forum redaktorskie chcemy tworzyć społeczność wolontariuszy-redaktorów. Projekt jest otwarty i czeka na zaangażowanie się nauczycieli, studentów i uczniów.