Project

General

Profile

Na tej stronie zbieramy uwagi, pomysły i idee, które mają nas doprowadzić do stworzenia sensownej biblioteki internetowej lektur szkolnych.

Ogólne założenia

  • Klarowny, przejrzysty, prosty interfejs użytkownika
  • Teksty lektur szkolnych dostępne w wielu formatach: pdf, odt, rtf, txt, html
  • Wstępna lista najważniejszych featerów:
  • działająca wyszukiwarka pełnotekstowa,
  • możliwość układania własnych koszyków lektur, które da się ściągnąć jednym kliknięciem; koszyki te mogą być publiczne,
  • możliwość ściągnięcia całej zawartości portalu (wszystkich lektur) jednym kliknięciem, np. przez szkolną bibliotekę,
  • kategoryzacje/tagi (podział na epoki, gatunki i rodzaje literackie oraz na motywy, toposy itp.)

Metoda opracowania tekstów do publikacji

Z portalu Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona (gdzie teksty są zeskanowane z książek i zapisane jako txt) teksty lektur trafiają na nasze wiki. Tutaj grono polonistów, nauczycieli i akademików opracowuje je, dodając przypisy i uwspółcześniając pisownię. Następnie zredagowane teksty (ale bez przypisów) w wersjach stabilnych trafiają portal Wolne Lektury.

Inne biblioteki

Projekt Wolne Lektury musi się jakoś odnaleźć między istniejącymi już serwisami i bibliotekami internetowymi. Ma sie wyróżniać rzetelnością (porządny adres bibliograficzny, cała książka z jednego, namierzalnego źródła) i kompletnością – ma tu być komplet dostępnych lektur obowiązkowych i (w przyszłości) dodatkowych.

Po drugie, z powodu funkcji, jakie pełni, portal ma być czymś pomiędzy Cyfrową Biblioteką Internetową Polona a portalem Ściąga.pl. To znaczy: ma być wiarygodny jak Polona, ale dostępny i przystępny jak Ściąga.pl.

Biblioteki internetowe

Wygląd strony

Użytkownik/czka powinien/powinna od razu wiedzieć, jak może sobie zmienić wielkość czcionki. Powinien być też zachowany podział na rozdziały, akty itp., z możliwością przeskakiwania po rozdziałach, bez przewijania strona po stronie, wszędzie tam, gdzie umożliwia to format (pdf, html, odt). Ważne: przy każdym utworze powinien być podany link do odpowiedniego tekstu na CBN Polona i na Wolne Lektury, a także dokładny adres bibliograficzny.

Komentarze

Komentarze do utworów mogą mieć dwie formy: “talmudyczną” (palimpsestową, komentarz do komentarza do komentarza, każdy tekst obrasta w komentarze ze wszystkich stron) i przypisową (wynegocjowany przez społeczność ekspertów jeden obiektywny przypis). Dla uczniów bardziej przydatny jest ten drugi. Dla badaczy ten pierwszy.

Kategoryzacje/tagi

Mamy dwa rodzaje kategoryzacji:
pierwszy będzie dotyczyć cech zewnętrznych utworu (epoka, autor/ka, rodzaj i gatunek literacki), a drugi będzie się odnosić do zawartości utworu (temat, motyw, długość, charakter itp.).

Decyzję o przypisaniu do takiej, a nie innej kategorii powinna podejmować społeczność pracująca na wiki. Ale w przyszłości także nauczyciele i nauczycielki tworzący swoje koszyki lektur powinni mieć możliwość dodawania swoich lokalnych kategoryzacji/tagów.

Koszyk lektur

Nauczyciele i nauczycielki polecający nasz portal swoim uczniom powinni mieć możliwość układania własnych zestawów lektur. Miałoby to mieć formę playlisty. W tych zestawach byłyby zawarte wybrane utwory z jakiegoś szerszego zbioru (np. w spisie lektur jest napisane, że uczniowie mają przerobić wybraną nowelę pozytywistyczną i nauczyciel/ka wybiera sobie, którą), ale też nauczyciel/ka powinien/powinna mieć możliwość zaznaczenia i opatrzenia komentarzem fragmentów utworów, które będzie poddawać wyjątkowo wnikliwej analizie. Poza tym nauczyciele powinni móc dodawać swoje własne tagi.

Priorytety

  • zawartość: zestaw lektur obowiązkowych do ściągnięcia jednym kliknięciem
  • service pack 1: wyszukiwarka, html reader, koszyk wersja 1 (proste ściąganie wybranych utworów)
  • service pack 2: koszyk wersja 2 (tagowanie lokalne, zaznaczanie fragmentów, komentarze lokalne), możliwość dodawania notatek i komentarzy także przez uczniów (na poziomie lokalnym)