Project

General

Profile

Prawidłowe uwspółcześnienie tekstu 04

Aby upewnić się, że uwspółcześnienia (wersja 0.4) zostały wprowadzone prawidłowo, należy przeczytać zalecenia dotyczące uwspółcześnień i sprawdzić, czy dotrzymano wszystkich zaleceń.
Należy szczególnie zwrócić uwagę, czy:
  1. uwspółcześnienia w wierszu nie zaburzyły jego rytmu
    np. zmiana lilije - lilie powoduje skrócenie wiersza o jedną sylabę i zaburza rytm wiersza
    Takich zmian nie należy wprowadzać, a jeśli zostały dokonane, należy koniecznie je cofnąć.