Project

General

Profile

Publikacja utworu (wersja 1.0)

Tekst opracowany przez redaktora merytorycznego moze zostać opublikowany w serwisie Wolne Lektury.

Zanim jednak tekst znajdzie się na stronie internetowej, zadaniem redaktora technicznego jest ostateczna redakcja techniczna, czyli:

  • sprawdzenie poprawności tagowania na podstawie źródła,
  • sprawdzenie poprawności semantycznej tagowania,
  • sprawdzenie składu przypisów,
  • w przypadku wersji dwujęzycznych sprawdzenie składu obu wersji i ujednolicenie,