Project

General

Profile

Rozpoczynanie pracy - Redmine

Pracę nad utworem rozpoczyna się od wejścia na platformę do zarządzania projektem redakcyjnym - Redmine pierwszej kolejności należy się zalogować.

Po zalogowaniu z listy projektów należy wybrać redakcję Wolnych Lektur i przejść do strony z zagadnieniami.

Na liście zadań należy odnaleźć utwór, nad którym chce się pracować - większe utwory są dzielone na poszczególne części, księgi, rozdziały czy pieśni.

Kolejnym krokiem jest aktualizacja zadania.

Należy zmienić status utworu - wybrać z listy wersję nad którą chce się pracować (zgodnie z kolejnością wersji w cyklu życia utworu).

Kolejnym krokiem jest przypisanie utworu do swojego nazwiska z listy:

Tak zaktualizowane zadanie należy wysłać (zapisać).

Następnie należy przejść na platformę redakcyjną, klikając w link publikacji.