Project

General

Profile

Sytuacje wyjątkowe

Wyjątkowo odstępujemy od uzgadniania tekstu ze źródłem w tych przypadkach, gdy wiadomo, że w trakcie dalszej redakcji tekst będzie uwspółcześniany, a korekta wymagałaby np. przywrócenia pominiętego przez OCR é (tzw. e pochylonego), które następnie przy wersji 0.4 będzie trzeba usunąć. Przypadki tego typu dotyczą przede wszystkim tekstów będących tłumaczeniami na język polski.