Project

General

Profile

Szczegóły dotyczące ostatecznej redakcji technicznej na etapie 1.0

Do tego etapu prac należy, poza przejrzeniem prawidłowego oznaczenia tagami składu wszystkich elementów tekstu - również wycięcie wszystkich tagów <uwaga> i stworzenie notatki redaktorskiej.