Project

General

Profile

Zarządzanie pracami redakcyjnymi

  • Pracę nad utworem rozpoczyna się od wejścia na platformę redakcyjną. W pierwszej kolejności należy się zalogować.
  • Po zalogowaniu z listy utworów należy wybrać utwór do opracowania.
  • Należy zmienić status utworu - wybrać z listy wersję nad którą chce się pracować (zgodnie z kolejnością wersji w cyklu życia utworu).
  • Kolejnym krokiem jest przypisanie utworu do swojego nazwiska z listy.

  • Następnie należy przejść na platformę redakcyjną, klikając w link publikacji.