Project

General

Profile

Zwierzę

Zwierzęta mogą być zapowiedzią zmian (przylot bocianów zwiastujący wiosnę), a także zagrożenia; bywają również niemymi świadkami losu bohaterów literackich. Motyw łączy się bardziej z mnogością zwierząt aniżeli pojedynczymi, symbolicznymi stworzeniami, dla których stosujemy odpowiednio inne motywy (pies, ptak, koń itp.). Wyraźnie obecne są w bajkach Krasickiego: poddane personifikacji, obrazują swoim postępowaniem i słowami cechy ludzkie, a zwłaszcza przywary i słabości człowieka (dlatego w tych tekstach wskazujemy hasłami raczej owe cechy niż symbolizujące je zwierzęta).