Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 22

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 12:49 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 21 Marta Niedziałkowska
Opracowane w 2014:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
6 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
7 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
8 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
9 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
10 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
11 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
12 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
13 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
14 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
15 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
16 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
17 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
18 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
19 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
20 21 Marta Niedziałkowska
21 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
22 19 Marta Niedziałkowska
23 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
24 19 Marta Niedziałkowska
25 17 Marta Niedziałkowska
[[Antyk]]
26 1 Marta Niedziałkowska
27 22 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
28 22 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
29 22 Marta Niedziałkowska
30 22 Marta Niedziałkowska
-Homer, Iliada-
31 22 Marta Niedziałkowska
-Homer, Odyseja-
32 22 Marta Niedziałkowska
Wergiliusz, Eneida
33 22 Marta Niedziałkowska
-Sofokles, Elektra, Król Edyp, Antygona-    Antygona
34 22 Marta Niedziałkowska
-Eurypides, Medea, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie-
35 22 Marta Niedziałkowska
Horacy, -Piesni-; Epody; List do Pizonów
36 22 Marta Niedziałkowska
Owidiusz, Metamorfozy, -Sztuka kochania-, 
37 22 Marta Niedziałkowska
Platon, Uczta, -Obrona Sokratesa-
38 22 Marta Niedziałkowska
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
39 22 Marta Niedziałkowska
Ajschylos, Prometeusz skowany, Oresteja
40 22 Marta Niedziałkowska
Arystofanes, -Chmury-, Osy, Chmury, Lizystrata (znana też pod tytułami Bojomira lub Gromiwoja), Żaby
41 22 Marta Niedziałkowska
Cezar, Wojna galijska, Wojna domowa
42 22 Marta Niedziałkowska
Cyceron, Mowy: Philippicae (Filipiki), In Catilinam (Przeciwko Katylinie), Pro Milone (W obronie Milona), Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie), de Oratore (O mówcy), De re publica (O państwie), De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)
43 22 Marta Niedziałkowska
Demostenes, Wybór mów
44 22 Marta Niedziałkowska
Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii
45 22 Marta Niedziałkowska
Liryka starożytnej Grecji
46 22 Marta Niedziałkowska
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy
47 22 Marta Niedziałkowska
Menander, Wybór komedii i fragmentów
48 22 Marta Niedziałkowska
teksty Lukana, Waleriusza Flakkusa, Stacjusza, Petroniusza, Apulejusza, Waleriusza Maksymusa i Seneki
49 22 Marta Niedziałkowska
Platon, Obrona Sokratesa
50 22 Marta Niedziałkowska
Plautus, Żołnierz samochwał
51 22 Marta Niedziałkowska
Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
52 22 Marta Niedziałkowska
Sielanka grecka. Teokryt i mniejsi bukolicy
53 22 Marta Niedziałkowska
Sofokles, Antygona
54 22 Marta Niedziałkowska
Swetoniusz, Żywoty cezaró
55 22 Marta Niedziałkowska
Tacyt, Roczniki
56 22 Marta Niedziałkowska
Terencjusz, Komedie: Eunuch, Bracia, Teściowa
57 22 Marta Niedziałkowska
Trzej satyrycy rzymscy. Horacy, Persjusz, Juwenalis
58 22 Marta Niedziałkowska
59 18 Marta Niedziałkowska
[[Staropolska]]
60 1 Marta Niedziałkowska
61 4 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
62 2 Marta Niedziałkowska
63 4 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
64 2 Marta Niedziałkowska
65 12 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
66 12 Marta Niedziałkowska
67 12 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
68 12 Marta Niedziałkowska
69 16 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
70 14 Marta Niedziałkowska
71 15 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
72 13 Marta Niedziałkowska
73 4 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]