Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 22

« Previous - Version 22/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 12:49 PM


Biblioteczka polonisty

Opracowane w 2014:

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

Antyk

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

Homer, Iliada
Homer, Odyseja
Wergiliusz, Eneida
Sofokles, Elektra, Król Edyp, Antygona Antygona
Eurypides, Medea, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów
Owidiusz, Metamorfozy, Sztuka kochania,
Platon, Uczta, Obrona Sokratesa
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
Ajschylos, Prometeusz skowany, Oresteja
Arystofanes, Chmury, Osy, Chmury, Lizystrata (znana też pod tytułami Bojomira lub Gromiwoja), Żaby
Cezar, Wojna galijska, Wojna domowa
Cyceron, Mowy: Philippicae (Filipiki), In Catilinam (Przeciwko Katylinie), Pro Milone (W obronie Milona), Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie), de Oratore (O mówcy), De re publica (O państwie), De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)
Demostenes, Wybór mów
Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii
Liryka starożytnej Grecji
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy
Menander, Wybór komedii i fragmentów
teksty Lukana, Waleriusza Flakkusa, Stacjusza, Petroniusza, Apulejusza, Waleriusza Maksymusa i Seneki
Platon, Obrona Sokratesa
Plautus, Żołnierz samochwał
Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
Sielanka grecka. Teokryt i mniejsi bukolicy
Sofokles, Antygona
Swetoniusz, Żywoty cezaró
Tacyt, Roczniki
Terencjusz, Komedie: Eunuch, Bracia, Teściowa
Trzej satyrycy rzymscy. Horacy, Persjusz, Juwenalis

Staropolska

Renesans

Barok

Oświecenie

Romantyzm

Pozytywizm

Młoda Polska

Literatura powszechna