Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 36

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 02:29 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 33 Marta Niedziałkowska
{{toc}}
4 33 Marta Niedziałkowska
5 33 Marta Niedziałkowska
----
6 33 Marta Niedziałkowska
7 34 Marta Niedziałkowska
h2. Opracowane w 2014
8 1 Marta Niedziałkowska
9 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
10 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
11 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
12 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
13 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
14 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
15 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
16 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
17 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
18 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
19 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
20 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
21 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
22 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
23 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
24 21 Marta Niedziałkowska
25 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
26 19 Marta Niedziałkowska
27 35 Marta Niedziałkowska
h2. W opracowaniu 
28 36 Marta Niedziałkowska
29 35 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
30 19 Marta Niedziałkowska
31 34 Marta Niedziałkowska
h2. *Biblia*
32 36 Marta Niedziałkowska
33 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
34 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
35 23 Marta Niedziałkowska
36 34 Marta Niedziałkowska
h2. *Antyk* - Biblioteczka antyczna: 
37 36 Marta Niedziałkowska
38 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
39 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
40 34 Marta Niedziałkowska
41 27 Marta Niedziałkowska
h2. *Staropolska*
42 1 Marta Niedziałkowska
43 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Średniowiecze*
44 36 Marta Niedziałkowska
45 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania świętokrzyskie,
46 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania gnieźnieńskie,
47 29 Marta Niedziałkowska
48 29 Marta Niedziałkowska
> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
49 29 Marta Niedziałkowska
> Św. Augustyn, Wyznania
50 29 Marta Niedziałkowska
51 29 Marta Niedziałkowska
> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. 
52 30 Marta Niedziałkowska
53 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
54 29 Marta Niedziałkowska
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
55 29 Marta Niedziałkowska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, 
56 29 Marta Niedziałkowska
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
57 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
58 29 Marta Niedziałkowska
> Pieśń Sandomierzanina, 
59 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
60 29 Marta Niedziałkowska
> Satyra na chytrych kmieciów
61 29 Marta Niedziałkowska
> Skarga umierającego
62 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
63 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz Słoty o chlebowym stole
64 30 Marta Niedziałkowska
65 29 Marta Niedziałkowska
> Polska poezja świecka XV wieku
66 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
67 29 Marta Niedziałkowska
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
68 29 Marta Niedziałkowska
> Raj duszny
69 29 Marta Niedziałkowska
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
70 29 Marta Niedziałkowska
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
71 1 Marta Niedziałkowska
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą
72 1 Marta Niedziałkowska
73 36 Marta Niedziałkowska
h3.  *Renesans*
74 36 Marta Niedziałkowska
75 31 Marta Niedziałkowska
> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
76 31 Marta Niedziałkowska
> F. Kallimach,
77 31 Marta Niedziałkowska
> M. Hussowski,
78 31 Marta Niedziałkowska
> Paweł z Krosna,
79 31 Marta Niedziałkowska
> J. Dantyszek,
80 31 Marta Niedziałkowska
> A. Krzycki,
81 31 Marta Niedziałkowska
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
82 31 Marta Niedziałkowska
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
83 31 Marta Niedziałkowska
> Konrad Celtis
84 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
85 31 Marta Niedziałkowska
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
86 31 Marta Niedziałkowska
> S. Orzechowski,
87 31 Marta Niedziałkowska
> M. Bielski,
88 31 Marta Niedziałkowska
> J. Kochanowski
89 31 Marta Niedziałkowska
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
90 31 Marta Niedziałkowska
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
91 31 Marta Niedziałkowska
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
92 31 Marta Niedziałkowska
> P. Skarga, Kazania sejmowe
93 31 Marta Niedziałkowska
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
94 31 Marta Niedziałkowska
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
95 31 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
96 31 Marta Niedziałkowska
> Wybór mów staropolskich
97 31 Marta Niedziałkowska
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
98 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
99 31 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
100 1 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
101 1 Marta Niedziałkowska
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis, 
102 29 Marta Niedziałkowska
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska
103 32 Marta Niedziałkowska
104 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Barok*
105 36 Marta Niedziałkowska
106 33 Marta Niedziałkowska
M. Sep Szarzynski
107 33 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
108 33 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
109 33 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
110 33 Marta Niedziałkowska
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
111 33 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
112 33 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
113 33 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
114 33 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
115 33 Marta Niedziałkowska
J. Ch. Pasek, Pamietniki
116 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
117 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
118 33 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
119 33 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki,
120 33 Marta Niedziałkowska
D. Naborowski,
121 33 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski,
122 33 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz,
123 33 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn,
124 33 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski,
125 33 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski,
126 33 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski,
127 33 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
128 33 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
129 33 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
130 33 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
131 4 Marta Niedziałkowska
132 1 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
133 1 Marta Niedziałkowska
134 34 Marta Niedziałkowska
h2. [[Oświecenie]]
135 1 Marta Niedziałkowska
136 34 Marta Niedziałkowska
h2. [[Romantyzm]]
137 1 Marta Niedziałkowska
138 34 Marta Niedziałkowska
h2. [[Pozytywizm]]
139 1 Marta Niedziałkowska
140 34 Marta Niedziałkowska
h2. [[Młoda Polska]]
141 1 Marta Niedziałkowska
142 34 Marta Niedziałkowska
h2. [[Literatura powszechna]]