Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 41

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 03:16 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 33 Marta Niedziałkowska
{{toc}}
4 33 Marta Niedziałkowska
5 33 Marta Niedziałkowska
----
6 33 Marta Niedziałkowska
7 34 Marta Niedziałkowska
h2. Opracowane w 2014
8 1 Marta Niedziałkowska
9 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
10 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
11 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
12 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
13 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
14 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
15 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
16 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
17 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
18 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
19 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
20 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
21 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
22 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
23 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
24 21 Marta Niedziałkowska
25 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
26 19 Marta Niedziałkowska
27 35 Marta Niedziałkowska
h2. W opracowaniu 
28 36 Marta Niedziałkowska
29 35 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
30 19 Marta Niedziałkowska
31 34 Marta Niedziałkowska
h2. *Biblia*
32 36 Marta Niedziałkowska
33 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
34 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
35 23 Marta Niedziałkowska
36 37 Marta Niedziałkowska
h2. *Antyk* 
37 1 Marta Niedziałkowska
38 37 Marta Niedziałkowska
Biblioteczka antyczna: 
39 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
40 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
41 34 Marta Niedziałkowska
42 27 Marta Niedziałkowska
h2. *Staropolska*
43 1 Marta Niedziałkowska
44 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Średniowiecze*
45 36 Marta Niedziałkowska
46 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania świętokrzyskie,
47 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania gnieźnieńskie,
48 29 Marta Niedziałkowska
49 29 Marta Niedziałkowska
> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
50 29 Marta Niedziałkowska
> Św. Augustyn, Wyznania
51 29 Marta Niedziałkowska
52 29 Marta Niedziałkowska
> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. 
53 30 Marta Niedziałkowska
54 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
55 29 Marta Niedziałkowska
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
56 29 Marta Niedziałkowska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, 
57 29 Marta Niedziałkowska
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
58 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
59 29 Marta Niedziałkowska
> Pieśń Sandomierzanina, 
60 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
61 29 Marta Niedziałkowska
> Satyra na chytrych kmieciów
62 29 Marta Niedziałkowska
> Skarga umierającego
63 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
64 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz Słoty o chlebowym stole
65 30 Marta Niedziałkowska
66 29 Marta Niedziałkowska
> Polska poezja świecka XV wieku
67 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
68 29 Marta Niedziałkowska
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
69 29 Marta Niedziałkowska
> Raj duszny
70 29 Marta Niedziałkowska
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
71 29 Marta Niedziałkowska
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
72 1 Marta Niedziałkowska
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą
73 1 Marta Niedziałkowska
74 36 Marta Niedziałkowska
h3.  *Renesans*
75 36 Marta Niedziałkowska
76 31 Marta Niedziałkowska
> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
77 31 Marta Niedziałkowska
> F. Kallimach,
78 31 Marta Niedziałkowska
> M. Hussowski,
79 31 Marta Niedziałkowska
> Paweł z Krosna,
80 31 Marta Niedziałkowska
> J. Dantyszek,
81 31 Marta Niedziałkowska
> A. Krzycki,
82 31 Marta Niedziałkowska
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
83 31 Marta Niedziałkowska
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
84 31 Marta Niedziałkowska
> Konrad Celtis
85 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
86 31 Marta Niedziałkowska
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
87 31 Marta Niedziałkowska
> S. Orzechowski,
88 31 Marta Niedziałkowska
> M. Bielski,
89 31 Marta Niedziałkowska
> J. Kochanowski
90 31 Marta Niedziałkowska
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
91 31 Marta Niedziałkowska
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
92 31 Marta Niedziałkowska
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
93 31 Marta Niedziałkowska
> P. Skarga, Kazania sejmowe
94 31 Marta Niedziałkowska
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
95 31 Marta Niedziałkowska
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
96 31 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
97 31 Marta Niedziałkowska
> Wybór mów staropolskich
98 31 Marta Niedziałkowska
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
99 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
100 31 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
101 1 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
102 1 Marta Niedziałkowska
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis, 
103 29 Marta Niedziałkowska
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska
104 32 Marta Niedziałkowska
105 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Barok*
106 36 Marta Niedziałkowska
107 38 Marta Niedziałkowska
> M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, „Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”
108 38 Marta Niedziałkowska
> Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab, Trużenicy, Kozaczyzna,
109 38 Marta Niedziałkowska
> S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
110 38 Marta Niedziałkowska
> -J. A. Morsztyn,- Wybór poezji z Kanikuły i Lutni
111 38 Marta Niedziałkowska
> S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym, Nadobna Paskwalina
112 38 Marta Niedziałkowska
> W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
113 38 Marta Niedziałkowska
> -W. Potocki, Wiersze wybrane,- Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
114 38 Marta Niedziałkowska
> K. Opalinski, Satyry
115 38 Marta Niedziałkowska
> -J. Ch. Pasek, Pamietniki-
116 38 Marta Niedziałkowska
> S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Ermida, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa
117 38 Marta Niedziałkowska
> S. Twardowski, K. Twardowski,
118 38 Marta Niedziałkowska
> S. Grabowiecki (Setnik rymów duchownych — VII inc. Mój wiek czasem krótkim…; Setnik wtóry — CXLIV inc. Z Twej śmierci Jezu…)
119 38 Marta Niedziałkowska
> -D. Naborowski, Łazarz do Bogacza; Impresa; Krótkość żywota;  Malina; O Karmanowskim…-
120 38 Marta Niedziałkowska
> S. H. Lubomirski,
121 38 Marta Niedziałkowska
> Ł. Baranowicz,
122 38 Marta Niedziałkowska
> T. Prokopowicz,
123 38 Marta Niedziałkowska
> J. Gawinski
124 38 Marta Niedziałkowska
> Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
125 38 Marta Niedziałkowska
> Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
126 38 Marta Niedziałkowska
> Jan Żabczyc, Symfonie anielskie
127 38 Marta Niedziałkowska
> Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim… 
128 38 Marta Niedziałkowska
> Zbigniew Morsztyn (O koniu…; Duma niewolnicza; Nos; Pieśń w ucisku; Emblema) 
129 38 Marta Niedziałkowska
> Łukasz Opaliński (Coś nowego, Poeta nowy)
130 38 Marta Niedziałkowska
> Anna Stanisławska (Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty…)
131 38 Marta Niedziałkowska
> Krzysztof Niemirycz (Obserwacyja na wiersz wolny i dwie wybrane bajki)
132 38 Marta Niedziałkowska
> Elżbieta Drużbacka (Opisanie czterech części roku — część druga. Lato; Opisanie odmiany czasu…; Na pysznego Narcyza…)
133 38 Marta Niedziałkowska
> Dominik Rudnicki (Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej; Lament prowincyj polskich…)
134 38 Marta Niedziałkowska
> Józef Baka (Młodym uwaga)
135 38 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Grochowski (Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych — 4 wiersze)
136 38 Marta Niedziałkowska
> Kaspwr Miaskowski (Rotuły: Terpsychore, Urania i Młodzianki)
137 33 Marta Niedziałkowska
138 39 Marta Niedziałkowska
h2. Oświecenie
139 39 Marta Niedziałkowska
140 39 Marta Niedziałkowska
* poezja:
141 39 Marta Niedziałkowska
142 39 Marta Niedziałkowska
> E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
143 39 Marta Niedziałkowska
> A. Naruszewicz,
144 39 Marta Niedziałkowska
> I. Krasicki,
145 39 Marta Niedziałkowska
> J. Szymanowski,
146 39 Marta Niedziałkowska
> K. Benisławski,
147 39 Marta Niedziałkowska
> J. Wybickiego,
148 39 Marta Niedziałkowska
> J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
149 39 Marta Niedziałkowska
> J. P. Woronicz,
150 39 Marta Niedziałkowska
> A. Feliński,
151 39 Marta Niedziałkowska
> C. Go­debski,
152 39 Marta Niedziałkowska
> K. Tymowski,
153 39 Marta Niedziałkowska
> K. Koźmian,
154 39 Marta Niedziałkowska
> L. Osiński,
155 39 Marta Niedziałkowska
> F. Morawski
156 39 Marta Niedziałkowska
> J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
157 39 Marta Niedziałkowska
> F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
158 39 Marta Niedziałkowska
> F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
159 39 Marta Niedziałkowska
> F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
160 39 Marta Niedziałkowska
> Naruszewicz, Satyry
161 39 Marta Niedziałkowska
> Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
162 39 Marta Niedziałkowska
> M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
163 39 Marta Niedziałkowska
> S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
164 39 Marta Niedziałkowska
> T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
165 39 Marta Niedziałkowska
> F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
166 39 Marta Niedziałkowska
> F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
167 39 Marta Niedziałkowska
> F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
168 39 Marta Niedziałkowska
> S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
169 39 Marta Niedziałkowska
> J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
170 39 Marta Niedziałkowska
> W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
171 39 Marta Niedziałkowska
> J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
172 39 Marta Niedziałkowska
> J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
173 39 Marta Niedziałkowska
> Godebski, Grenadier-filozof,
174 39 Marta Niedziałkowska
> M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
175 39 Marta Niedziałkowska
> Feliński, Barbara Radziwiłłówna
176 39 Marta Niedziałkowska
> K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
177 39 Marta Niedziałkowska
> K. Hoffmanowa z Tańskich, Dziennik Franciszki Krasińskiej, F. Skarbek, Pan Antoni,
178 39 Marta Niedziałkowska
> K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
179 39 Marta Niedziałkowska
> F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
180 39 Marta Niedziałkowska
> Krasicki, Rozmowy zmarłych
181 39 Marta Niedziałkowska
> J. Jasiński, Wiersze i poematy
182 39 Marta Niedziałkowska
> H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
183 39 Marta Niedziałkowska
> J. Wybicki, Wiersze i arietki
184 39 Marta Niedziałkowska
> K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
185 39 Marta Niedziałkowska
> T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa
186 39 Marta Niedziałkowska
187 39 Marta Niedziałkowska
* Literatura powszechna
188 39 Marta Niedziałkowska
189 39 Marta Niedziałkowska
> Pope, Poematy
190 39 Marta Niedziałkowska
> P. Beaumarchais, Wesele Figara
191 39 Marta Niedziałkowska
> G. E. Lessing, Natan mędrzec, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
192 39 Marta Niedziałkowska
> Wolter, Kandyd; Syn marnotrawny
193 39 Marta Niedziałkowska
> D. Diderot, Kubuś Fatalista
194 39 Marta Niedziałkowska
> J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata,
195 39 Marta Niedziałkowska
> H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
196 39 Marta Niedziałkowska
> L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
197 39 Marta Niedziałkowska
> J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
198 39 Marta Niedziałkowska
> J. Macpherson, Pieśni Osjana
199 39 Marta Niedziałkowska
> Montesquieu, Listy perskie.
200 39 Marta Niedziałkowska
> Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
201 39 Marta Niedziałkowska
> J. J. Rousseau, Wyznania
202 39 Marta Niedziałkowska
> P. Ch. de Laclos, Niebezpieczne związki.
203 1 Marta Niedziałkowska
204 40 Marta Niedziałkowska
h2. Romantyzm
205 40 Marta Niedziałkowska
206 40 Marta Niedziałkowska
> +Mickiewicz, Wybór poezyj; Grażyna, Konrad Wallenrod; Dziady. Poema; Pan Tadeusz+; Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
207 40 Marta Niedziałkowska
> 
208 40 Marta Niedziałkowska
> +Malczewski, Maria+
209 40 Marta Niedziałkowska
> 
210 40 Marta Niedziałkowska
> Z. Krasinski, Poezje; +Nie-Boska komedia+; Irydion; Przedswit; +Listy. Wybór+
211 40 Marta Niedziałkowska
> 
212 40 Marta Niedziałkowska
> J. Słowacki, +Liryki; Godzina mysli; Kordian; Balladyna; Beniowski; Lilla Weneda+, Fantazy; Ksiadz Marek, +Sen srebrny Salomei+; Genezis z ducha; Król Duch. Rapsod I
213 40 Marta Niedziałkowska
> 
214 40 Marta Niedziałkowska
> A. Fredro, Pan Geldhab, Mąż i żona; +Sluby panienskie+; Pan Jowialski; +Zemsta+; Doywocie; Trzy po trzy
215 40 Marta Niedziałkowska
> 
216 40 Marta Niedziałkowska
> C. K. Norwid, Vade-mecum; Wiersze; +Promethidion+; *Quidam*; nowele: Bransoletka, cywilizacja, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Ad leones; +Pierscien Wielkiej-Damy+
217 40 Marta Niedziałkowska
> 
218 40 Marta Niedziałkowska
> M. Romanowski, Dziewcze z Sacza lub wybór liryków
219 40 Marta Niedziałkowska
> 
220 40 Marta Niedziałkowska
> +H. Rzewuski, Pamiatki Soplicy+; Listopad
221 40 Marta Niedziałkowska
> 
222 40 Marta Niedziałkowska
> N. Żmichowska, +Poganka+
223 40 Marta Niedziałkowska
> 
224 40 Marta Niedziałkowska
> J. I. Kraszewski, Ulana; Brühl lub +Stara basn+; Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
225 40 Marta Niedziałkowska
> 
226 40 Marta Niedziałkowska
> J. Korzeniowski, Kollokacja, Spekulant
227 40 Marta Niedziałkowska
228 41 Marta Niedziałkowska
* Teksty z literatury powszechnej
229 40 Marta Niedziałkowska
230 40 Marta Niedziałkowska
> Niemiecka ballada romantyczna: Bürger, J.W. Goethe, F. Schiller, J. von Eichendorff
231 40 Marta Niedziałkowska
> Poeci jezyka angielskiego: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats
232 40 Marta Niedziałkowska
> J.W. Goethe, +Faust, cz. I+; +Cierpienia młodego Wertera+
233 40 Marta Niedziałkowska
> F. Schiller, +Zbójcy+
234 40 Marta Niedziałkowska
> +G. Byron, Giaur+, Korsarz; Don Juan; Manfred, Kain
235 40 Marta Niedziałkowska
> W. Scott, Wawerley 
236 40 Marta Niedziałkowska
> V. Hugo, Hernani, Nedznicy
237 40 Marta Niedziałkowska
> de Musset, Nie igra sie z miłoscia
238 40 Marta Niedziałkowska
> +Stendhal, Czerwone i czarne, Pustelnia parmenska+
239 40 Marta Niedziałkowska
> +H. de Balzac, Ojciec Goriot, Eugenia Grandet; Jaszczur+
240 40 Marta Niedziałkowska
> Puszkin, Eugeniusz Oniegin
241 40 Marta Niedziałkowska
> Manifesty romantyzmu 1790-1830: Wordsworth, Shelley, A.W. i F. Schleglowie,
242 40 Marta Niedziałkowska
> Novalis, Hugo
243 40 Marta Niedziałkowska
244 40 Marta Niedziałkowska
245 40 Marta Niedziałkowska
246 40 Marta Niedziałkowska
247 40 Marta Niedziałkowska
248 34 Marta Niedziałkowska
249 1 Marta Niedziałkowska
h2. [[Pozytywizm]]
250 34 Marta Niedziałkowska
251 1 Marta Niedziałkowska
h2. [[Młoda Polska]]
252 34 Marta Niedziałkowska
253 1 Marta Niedziałkowska
h2. [[Literatura powszechna]]
254 38 Marta Niedziałkowska
255 38 Marta Niedziałkowska
256 38 Marta Niedziałkowska
 Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski