Project

General

Profile

Praca na platformie

Platforma Redakcyjna Wolnych Lektur
http://redakcja.wolnelektury.pl/documents/catalogue/

Platforma Redakcyjna Wolnych Lektur jest innowacyjnym narzędziem do opracowywania tekstów – umożliwia wydanie ich w wielu formatach (w tym także mobilnych). Proces zaczyna się od książki w papierze, poprzez wykonanie skanu lub zdjęcia, poddaniu tekstu oprogramowaniu OCR, następnie przeprowadzeniu tekstu przez proces redakcyjny (redakcja techniczna: skład strukturalno-sematycznym językiem WL-XML, redakcja merytoryczna: korekta, uwspółcześnienie, dodawanie przypisów i motywów literackich), konwersję do różnych formatów (HTML – do czytania on-line, PDF - do druku, Sparametryzowany PDF – z możliwością wyboru formatu i poszczególnych elementów dodatkowych, EPUB - na czytnik e-booków, MOBI - na Kindle, FB2 – FictionBook, TXT – tekst bez formatowania, XML – dokument opisany znacznikami) dzięki wcześniejszemu nadaniu struktury znaczników oraz publikację tekstu w serwisie internetowym w formatach wyjściowych.Na Platformie Redakcyjnej może pracować nieograniczona liczba użytkowników, którzy po krótkim szkoleniu mogą samodzielnie redagować teksty. Procedury zarządzania pracami redakcyjnymi ułatwiają kontrolę procesu digitalizacyjno-wydawniczego, dzięki któremu rocznie przygotowywanych są setki publikacji.

Platforma Redakcyjna, oprócz produkcji wielu formatów wyjściowych, zapewnia również:
- możliwość tworzenia metadanych dokumentu w formacie Dublin Core,
- możliwość dodania okładki,
- możliwość rozszerzania tekstu o przypisy, notę redakcyjną,
- tworzenie powiązań pomiędzy fragmentami tekstu (np. motywy literackie),
- śledzenie historii zmian wprowadzanych przez użytkowników,
- porównywanie i wycofywanie wersji dokumentu,
- informację o liczbie znaków w dokumencie i stron maszynopisu,
- walidację dokumentów,
- możliwość logowania użytkowników.

Podstawowymi elementami Platformy Redakcyjnej są:
- Edytor XML: służący do opisu tekstu po OCR znacznikami strukturalno-sematycznym językiem WL-XML, możliwość autokorekty.
- Edytor HTML: służący na redakcję językową już otagowanego tekstu. W edytorze można poprawiać tekst na etapie korekty i uwspółcześnień porównując go ze skanem źródła w galerii skanów. Edytor umożliwia wprowadzanie przypisów i motywów.
- Galeria skanów: jest to podgląd skanów pozyskanych z bibliotek cyfrowych lub wykonanych w pracowni digitalizacyjnej, skany służą do porównania tekstu po OCR ze źródłem, poprawieniu błędów OCR i błędów źródła.
- Edytor funkcji: posiada funkcję „znajdź/zamień”, możliwość automatycznych podmian znaków w całym dokumencie.
- Edytor przypisów: pozwala na podgląd przypisów w dokumencie z uwzględnieniem ich rodzaju: przypisy autora, tłumacza, redaktora, wydawcy itp.
- Narzędzia administracyjne: pozwalają m.in. na wgrywanie skanów na platformę redakcyjną, dzielenie i łączenie dokumentów, rejestrację użytkowników, hurtowe dodawanie dokumentów, dodawanie okładek, śledzenie aktywności użytkowników.
- System zarządzania pracami redaktorów: pozwala na przypisywanie tekstu danemu redaktorowi, nadawanie etapu opracowania tekstu, zmianę redaktora tekstu. Przepływ informacji w systemie zapewnia zawsze aktualną informację o tym, kto w danej chwili opracowuje dany etap tekstu (etapami są: skład strukturalno-sematycznym językiem WL-XML, redakcja merytoryczna: korekta, uwspółcześnienie, dodawanie przypisów i motywów literackich).