Project

General

Profile

Prawidłowa korekta - wersja 02

Aby nabrać pewności, że korekta (wersja 0.2) została wykonana prawidłowo, należy przeczytać zasady korekty i upewnić się, że wszystkie zadania zostały wykonane:

  1. poprawiono wszystkie błędy OCR i tekst jest zgodny ze źródłem (tj. ze skanami)
  2. odszukano wszystkie domniemane błędy źródła
  3. sprawdzono domniemane błędy źródła z innym wydaniem (najlepiej z wydaniem BN), aby stwierdzić, które z nich są rzeczywistymi błędami źródła
  4. poprawiono rzeczywiste błędy źródła i przy zapisywaniu poprawek opisano dokonaną zmianę.
  1. ustalono, czy nie mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, kiedy odstępujemy od pełnego uzgadniania tekstu ze źródłem, ponieważ w trakcie dalszej redakcji przy uwspółcześnianiu trzeba będzie cofnąć niektóre zmiany (np. powtórnie usunąć é tzw. pochylone)

UWAGA! Dotyczy to przede wszystkim dawnych, a więc pisanych archaicznym językiem tłumaczeń tekstów obcojęzycznych na polski