Project

General

Profile

Współpraca z Wikiźródłami

Wstępna procedura opracowania tekstu z Wikiźródeł

1. Kompletność utworu – na podstawie tabelki (dostępnej w Działaniu #3395 Masowe importowanie i konwersja tekstów z Wikiźródeł) lub Wikiźródeł należy upewnić się, czy utwór jest samodzielny, czy stanowi część/rozdział/wiersz z większej książki/tomiku. Należy połączyć je w całość.
Należy upewnić się, że nie brakuje żadnego wiersza/rozdziału.
- Uwaga! Niektóre wiersze mogą tworzyć tomik także z tekstami już znajdującymi się na platformie, nie pochodzącymi z Wikiźródeł – jest to zaznaczone w tabelce.
- Nazwy utworów – do nazwy utworu na platformie należy dodać autora, nazwę tomiku, numer rozdziału (gdy nie pracuje konwerter).

2. DC – należy poprawić DC – automatycznie zrobione DC zawierają już gotową formułkę o źródle z Wikiźródeł, ale inne dane są źle.

3. Autokorekta – można przeprowadzić autokorektę już otagowanego tekstu, pod warunkiem, że nie obejmie ona DC, które się po autokorekcie wykrzacza.

4. Tagowanie – teksty są już wstępnie otagowane, ale nie zawsze poprawnie.

Najczęstsze błędy:
- wiersze są otagowane masterem opowiadanie – zmienić na liryka
- strofy w wierszach są otagowane jako akapity – zamienić na strofy i wersy
- daty pod wierszami otagowane jako strofy – zamienić na noty
- inicjały wciągnąć do pierwszego akapitu
- niektóre strony mogły się zOCRować dwa razy, należy sprawdzić, czy żadne akapity się nie powtarzają.
- czasem duże partie tekstu są wciągnięte bez sensu do przypisu.
- W tekstach, w których cytowana jest poezja, czasem akapit jest włączany do strofy

5. Korekta – należy sprawdzić zapis cudzysłowów, poza tym teksty przeszły korektę na Wikiźródłach i nie powinny mieć błędów:
- jeśli akapit w połowie zdania przechodzi na następną stronę, dwa słowa mogą się ze sobą skleić, np. „szedłszybko” zamiast „szedł szybko”.

6. Sprawdzenie przypisów źródła – przypisy należy porównać ze skanami:
- przypisy źródła należy zostawić i ewentualnie przeredagować, oznaczyć odpowiednim tagiem;
- przypisy objaśniające przygotowane przez Wikiźródła należy usunąć;
- przypisy zaznaczające literówki należy usunąć, jednocześnie poprawiając literówkę w tekście.

Rzeczy, które Agnieszka robiła z Wikiźródłami:
- tabelka "Teksty polskie z Wikiźródeł" - to są teksty, które są w tej chwili na platformie (16 czerwca 2014)

- tabelka "Kolejne teksty polskie z Wikiźródeł", która zawiera teksty, których jeszcze nie ma na platformie, ale są uwierzytelnione i można je dodać w następnej turze; kolejnych uwierzytelnionych tekstów należy szukać pod tym linkiem: https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Uko%C5%84czone_projekty_proofread od czerwca 2014 r.

- tabelka "Wikiźródła obcojęzyczne", zawierająca teksty z Wiki w języku niemieckim, angkielskim, francuskim, litewskim. Niestety nie ma tego dużo.

- plik "Biogramy pisarzy" z biogramami nowych autorów z Wikiźródeł - większośc jest robiona na podstawie książek z domeny publicznej, każdy ma podane źródło. Nie wszystkich udało mi się uzupełnić.

- plik "Ciekawe tytuły", który zawiera listy utworów z Wikiźródeł w formie przystępniejszej niż tabelka, przyda się przy układaniu kalendarza publikacji.