Project

General

Profile

Zmartwychwstanie

Motywem tym oznaczamy fragmenty, które wyrażają pragnienie przezwyciężenia śmierci, stanowiącej zasadnicze ograniczenie kondycji ludzkiej; chrześcijańskim symbolem takiego przezwyciężenia jest Chrystus, w mitologii greckiej podobną funkcję spełnia Dionizos.