Project

General

Profile

Autokorekta (wersja 0.0)

Omówione w tym miejscu czynności wchodzą w zakres wersji 0.0. O wersjach utworów można przeczytać w rozdziale Szczegółowy opis cyklu życia utworu.