Project

General

Profile

Jak zrobić autokorektę?

Obecnie autokorekta wykonywana jest automatycznie - na pasku narzędzi na platformie redakcyjnej znaleźć można kilka przycisków, które nam pomogą w wykonaniu tego etapu pracy. Przede wszystkim należy przeprowadzić podstawową autokorektę tekstu, która zamieni interpunkcję na kodowaną i scali nam akapity. Ponadto znajdziemy tam narzędzia do zmiany cudzysłowów oraz dużych liter na małe na dużej partii tekstu.

Scalanie tekstu

Redakcja "Wolnych Lektur" otrzymuje pliki tekstowe powstałe w wyniku programów OCR i wraz ze skanami zamieszcza je na platformie redakcyjnej.
Pliki stworzone maszynowo są podzielone na kolejne strony, jednak ten podział nie ma racji bytu w świecie elektronicznym. Strony trzeba scalić w jeden tekst.
Tekst ten powinien być jedną całością, ponieważ na stronie internetowej tak właśnie będzie wyświetlany.
Etap jest wykonywany na platformie redakcyjnej.

Trzeba pamiętać o pozostawieniu numerów rozdziałów oraz wszystkich innych nagłówków pojawiających się w tekście. Nigdy nie należy likwidować myślników dialogowych.

UWAGA! Poprawianie błędów OCR oraz usuwanie żywej paginy i numeracji wersów i stron następuje na etapie korekty.