Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 25

« Previous - Version 25/63 (diff) - Next » - Current version
Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 01:28 PM


Biblioteczka polonisty

Opracowane w 2014:

1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
9. Pierre Corneille "Cyd",
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”,

wybór listów Zygmunta Krasińskiego

W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323

Antyk - Biblioteczka antyczna:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)

epos
Homer, Iliada
Homer, Odyseja
Wergiliusz, Eneida

komedia:
Plautus, Żołnierz samochwał
Arystofanes, Chmury, Osy, Chmury, Lizystrata (znana też pod tytułami Bojomira lub Gromiwoja), Żaby
Menander, Wybór komedii i fragmentów

tragedia:
Sofokles, Elektra, Król Edyp, Antygona Antygona
Eurypides, Medea, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie
Ajschylos, Prometeusz skowany, Oresteja
Terencjusz: Eunuch, Bracia, Teściowa

Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów
Persjusz,
Juwenalis
Owidiusz, Metamorfozy, Sztuka kochania
Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii
Liryka starożytnej Grecji: Safona, Tyrteusz, Anakreont,

historyczne/biograficzne:
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
Cezar, Wojna galijska, Wojna domowa
Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
Swetoniusz, Żywoty cezarów
Tacyt, Roczniki

wielcy mówcy
Cyceron, Mowy: Philippicae (Filipiki), In Catilinam (Przeciwko Katylinie), Pro Milone (W obronie Milona), Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie), de Oratore (O mówcy), De re publica (O państwie), De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)
Demostenes, Wybór mów

filozoficzne:

Platon, Uczta, Obrona Sokratesa
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy

Sielanka grecka:
Teokryt i mniejsi bukolicy

Lukan,
Waleriusz Flakkus,
Stacjusz,
Petroniusz,
Apulejusz,
Waleriusz Maksymus,
Seneka

Staropolska

Renesans

Barok

Oświecenie

Romantyzm

Pozytywizm

Młoda Polska

Literatura powszechna