Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 25

Marta Niedziałkowska, 12/12/2014 01:28 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 21 Marta Niedziałkowska
Opracowane w 2014:
4 1 Marta Niedziałkowska
5 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
6 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
7 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
8 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
9 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
10 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
11 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
12 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
13 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
14 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
15 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
16 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
17 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
18 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
19 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
20 21 Marta Niedziałkowska
21 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
22 19 Marta Niedziałkowska
23 20 Marta Niedziałkowska
W OPRACOWANIU: http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
24 19 Marta Niedziałkowska
25 25 Marta Niedziałkowska
Antyk - Biblioteczka antyczna: 
26 25 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
27 25 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
28 1 Marta Niedziałkowska
29 22 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
30 22 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
31 22 Marta Niedziałkowska
32 23 Marta Niedziałkowska
*epos*
33 22 Marta Niedziałkowska
-Homer, Iliada-
34 22 Marta Niedziałkowska
-Homer, Odyseja-
35 22 Marta Niedziałkowska
Wergiliusz, Eneida
36 23 Marta Niedziałkowska
37 23 Marta Niedziałkowska
*komedia:*
38 23 Marta Niedziałkowska
Plautus, Żołnierz samochwał
39 23 Marta Niedziałkowska
Arystofanes, -Chmury-, Osy, Chmury, Lizystrata (znana też pod tytułami Bojomira lub Gromiwoja), Żaby
40 23 Marta Niedziałkowska
Menander, Wybór komedii i fragmentów
41 23 Marta Niedziałkowska
42 23 Marta Niedziałkowska
43 23 Marta Niedziałkowska
*tragedia:*
44 22 Marta Niedziałkowska
-Sofokles, Elektra, Król Edyp, Antygona-    Antygona
45 22 Marta Niedziałkowska
-Eurypides, Medea, Bachantki, Ifigenia w Aulidzie-
46 23 Marta Niedziałkowska
Ajschylos, Prometeusz skowany, Oresteja
47 23 Marta Niedziałkowska
Terencjusz: Eunuch, Bracia, Teściowa
48 23 Marta Niedziałkowska
49 1 Marta Niedziałkowska
Horacy, -Piesni-; Epody; List do Pizonów
50 23 Marta Niedziałkowska
Persjusz, 
51 23 Marta Niedziałkowska
Juwenalis
52 23 Marta Niedziałkowska
Owidiusz, Metamorfozy, -Sztuka kochania-
53 23 Marta Niedziałkowska
Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii
54 23 Marta Niedziałkowska
Liryka starożytnej Grecji: Safona, Tyrteusz, Anakreont, 
55 23 Marta Niedziałkowska
56 23 Marta Niedziałkowska
*historyczne/biograficzne:*
57 1 Marta Niedziałkowska
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
58 1 Marta Niedziałkowska
Cezar, Wojna galijska, Wojna domowa
59 23 Marta Niedziałkowska
Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
60 23 Marta Niedziałkowska
Swetoniusz, Żywoty cezarów
61 23 Marta Niedziałkowska
Tacyt, Roczniki
62 23 Marta Niedziałkowska
63 23 Marta Niedziałkowska
*wielcy mówcy*
64 1 Marta Niedziałkowska
Cyceron, Mowy: Philippicae (Filipiki), In Catilinam (Przeciwko Katylinie), Pro Milone (W obronie Milona), Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie), de Oratore (O mówcy), De re publica (O państwie), De officiis (O powinnościach), De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)
65 1 Marta Niedziałkowska
Demostenes, Wybór mów
66 23 Marta Niedziałkowska
67 23 Marta Niedziałkowska
*filozoficzne:*
68 23 Marta Niedziałkowska
69 23 Marta Niedziałkowska
Platon, Uczta, -Obrona Sokratesa-
70 22 Marta Niedziałkowska
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy
71 23 Marta Niedziałkowska
72 23 Marta Niedziałkowska
73 23 Marta Niedziałkowska
*Sielanka grecka:*
74 23 Marta Niedziałkowska
Teokryt i mniejsi bukolicy
75 23 Marta Niedziałkowska
76 23 Marta Niedziałkowska
Lukan, 
77 23 Marta Niedziałkowska
Waleriusz Flakkus,
78 23 Marta Niedziałkowska
Stacjusz, 
79 23 Marta Niedziałkowska
Petroniusz, 
80 23 Marta Niedziałkowska
Apulejusz, 
81 23 Marta Niedziałkowska
Waleriusz Maksymus,
82 23 Marta Niedziałkowska
Seneka
83 16 Marta Niedziałkowska
84 14 Marta Niedziałkowska
[[Staropolska]]
85 15 Marta Niedziałkowska
86 13 Marta Niedziałkowska
[[Renesans]]
87 4 Marta Niedziałkowska
88 1 Marta Niedziałkowska
[[Barok]]
89 1 Marta Niedziałkowska
90 1 Marta Niedziałkowska
[[Oświecenie]]
91 1 Marta Niedziałkowska
92 1 Marta Niedziałkowska
[[Romantyzm]]
93 1 Marta Niedziałkowska
94 1 Marta Niedziałkowska
[[Pozytywizm]]
95 1 Marta Niedziałkowska
96 1 Marta Niedziałkowska
[[Młoda Polska]]
97 1 Marta Niedziałkowska
98 1 Marta Niedziałkowska
[[Literatura powszechna]]