Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 58

Wojciech Kotwica, 01/24/2018 10:03 AM
dodanea uwaga

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 33 Marta Niedziałkowska
{{toc}}
4 33 Marta Niedziałkowska
5 33 Marta Niedziałkowska
----
6 33 Marta Niedziałkowska
7 34 Marta Niedziałkowska
h2. Opracowane w 2014
8 1 Marta Niedziałkowska
9 21 Marta Niedziałkowska
1. Daniel Naborowski, wybór poezji,
10 21 Marta Niedziałkowska
2. Juliusz Słowacki "Ksiądz Marek",
11 21 Marta Niedziałkowska
3. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 1,
12 21 Marta Niedziałkowska
4. Choderlos de Laclos "Niebezpieczne związki", t. 2,
13 21 Marta Niedziałkowska
5. Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa",
14 21 Marta Niedziałkowska
6. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji,
15 21 Marta Niedziałkowska
7. Cyprian Kamil Norwid "Ad leones",
16 21 Marta Niedziałkowska
8. Alfred de Musset "Nie igra się z miłością",
17 21 Marta Niedziałkowska
9. Pierre Corneille "Cyd",
18 21 Marta Niedziałkowska
10. Henryk Sienkiewicz "Orso",
19 21 Marta Niedziałkowska
11. Henryk Sienkiewicz "Sachem",
20 21 Marta Niedziałkowska
12. Henryk Sienkiewicz "Wspomnienie z Maripozy",
21 21 Marta Niedziałkowska
13. Henryk Sienkiewicz "Za chlebem",
22 21 Marta Niedziałkowska
14. Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela",
23 21 Marta Niedziałkowska
15. Aleksander Brückner „Mitologia słowiańska”, 
24 21 Marta Niedziałkowska
25 19 Marta Niedziałkowska
wybór listów Zygmunta Krasińskiego
26 19 Marta Niedziałkowska
27 35 Marta Niedziałkowska
h2. W opracowaniu 
28 36 Marta Niedziałkowska
29 35 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/issues/3323
30 19 Marta Niedziałkowska
31 34 Marta Niedziałkowska
h2. *Biblia*
32 36 Marta Niedziałkowska
33 1 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
34 1 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba; Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
35 23 Marta Niedziałkowska
36 37 Marta Niedziałkowska
h2. *Antyk* 
37 1 Marta Niedziałkowska
38 37 Marta Niedziałkowska
Biblioteczka antyczna: 
39 26 Marta Niedziałkowska
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/biblioteczka-antyczna/
40 26 Marta Niedziałkowska
http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-publikacje/wiki/Biblioteczka_antyczna
41 34 Marta Niedziałkowska
42 27 Marta Niedziałkowska
h2. *Staropolska*
43 1 Marta Niedziałkowska
44 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Średniowiecze*
45 36 Marta Niedziałkowska
46 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania świętokrzyskie,
47 29 Marta Niedziałkowska
> Kazania gnieźnieńskie,
48 29 Marta Niedziałkowska
49 29 Marta Niedziałkowska
> Anonim tzw. Gall, Kronika polska
50 29 Marta Niedziałkowska
> Św. Augustyn, Wyznania
51 29 Marta Niedziałkowska
52 29 Marta Niedziałkowska
> przekłady Biblii: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów, Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), Ewangelie do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa): Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. 
53 30 Marta Niedziałkowska
54 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, Żywot św. Stanisława
55 29 Marta Niedziałkowska
> Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska
56 29 Marta Niedziałkowska
> Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, 
57 29 Marta Niedziałkowska
> Psałterz floriański, Psałterz puławski
58 29 Marta Niedziałkowska
> Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
59 29 Marta Niedziałkowska
> Pieśń Sandomierzanina, 
60 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
61 29 Marta Niedziałkowska
> Satyra na chytrych kmieciów
62 29 Marta Niedziałkowska
> Skarga umierającego
63 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
64 29 Marta Niedziałkowska
> Wiersz Słoty o chlebowym stole
65 30 Marta Niedziałkowska
66 29 Marta Niedziałkowska
> Polska poezja świecka XV wieku
67 29 Marta Niedziałkowska
> Rozmyślanie przemyskie / Rozmyślania dominikańskie)
68 29 Marta Niedziałkowska
> Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej
69 29 Marta Niedziałkowska
> Raj duszny
70 29 Marta Niedziałkowska
> Ach królu wielki nasz (Legenda o św. Aleksym)
71 29 Marta Niedziałkowska
> Średniowieczne pieśni religijne: -Bogurodzica-; Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła
72 1 Marta Niedziałkowska
> Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą
73 1 Marta Niedziałkowska
74 36 Marta Niedziałkowska
h3.  *Renesans*
75 36 Marta Niedziałkowska
76 31 Marta Niedziałkowska
> Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543:
77 31 Marta Niedziałkowska
> F. Kallimach,
78 31 Marta Niedziałkowska
> M. Hussowski,
79 31 Marta Niedziałkowska
> Paweł z Krosna,
80 31 Marta Niedziałkowska
> J. Dantyszek,
81 31 Marta Niedziałkowska
> A. Krzycki,
82 31 Marta Niedziałkowska
> K. Janicjusz, szczególnie Księga żalów
83 31 Marta Niedziałkowska
> Jan z Wiślicy (Z wojny pruskiej)
84 31 Marta Niedziałkowska
> Konrad Celtis
85 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Kochanowski: elegie łacińskie, Muza, Psałterz Dawidów,- Fraszki, Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny-
86 31 Marta Niedziałkowska
> Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
87 31 Marta Niedziałkowska
> S. Orzechowski,
88 31 Marta Niedziałkowska
> M. Bielski,
89 31 Marta Niedziałkowska
> J. Kochanowski
90 31 Marta Niedziałkowska
> M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; -Krótka rozprawa-; Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata, Żywot Józefa; Kupiec
91 31 Marta Niedziałkowska
> -A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej-
92 31 Marta Niedziałkowska
> Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Troas
93 31 Marta Niedziałkowska
> P. Skarga, Kazania sejmowe
94 31 Marta Niedziałkowska
> Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga (Opisanie krótkie żywota Ezopowego), bajki
95 31 Marta Niedziałkowska
> Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania, Flis
96 31 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog pierwszy i wtóry,
97 31 Marta Niedziałkowska
> Wybór mów staropolskich
98 31 Marta Niedziałkowska
> Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
99 31 Marta Niedziałkowska
> Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów
100 31 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków
101 1 Marta Niedziałkowska
> Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
102 1 Marta Niedziałkowska
> Sebastian Fabian Klonowic, Flis, 
103 29 Marta Niedziałkowska
> Literatura sowizdrzalska: Wyprawa plebańska
104 32 Marta Niedziałkowska
105 36 Marta Niedziałkowska
h3. *Barok*
106 36 Marta Niedziałkowska
107 38 Marta Niedziałkowska
> M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, „Liryki” oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”
108 38 Marta Niedziałkowska
> Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab, Trużenicy, Kozaczyzna,
109 38 Marta Niedziałkowska
> S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
110 38 Marta Niedziałkowska
> -J. A. Morsztyn,- Wybór poezji z Kanikuły i Lutni
111 38 Marta Niedziałkowska
> S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym, Nadobna Paskwalina
112 47 Paulina Choromańska
> W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i -Psalmodia polska-
113 38 Marta Niedziałkowska
> -W. Potocki, Wiersze wybrane,- Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
114 38 Marta Niedziałkowska
> K. Opalinski, Satyry
115 38 Marta Niedziałkowska
> -J. Ch. Pasek, Pamietniki-
116 38 Marta Niedziałkowska
> S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, Ermida, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa
117 38 Marta Niedziałkowska
> S. Twardowski, K. Twardowski,
118 38 Marta Niedziałkowska
> S. Grabowiecki (Setnik rymów duchownych — VII inc. Mój wiek czasem krótkim…; Setnik wtóry — CXLIV inc. Z Twej śmierci Jezu…)
119 38 Marta Niedziałkowska
> -D. Naborowski, Łazarz do Bogacza; Impresa; Krótkość żywota;  Malina; O Karmanowskim…-
120 38 Marta Niedziałkowska
> S. H. Lubomirski,
121 38 Marta Niedziałkowska
> Ł. Baranowicz,
122 38 Marta Niedziałkowska
> T. Prokopowicz,
123 38 Marta Niedziałkowska
> J. Gawinski
124 38 Marta Niedziałkowska
> Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
125 38 Marta Niedziałkowska
> Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
126 38 Marta Niedziałkowska
> Jan Żabczyc, Symfonie anielskie
127 38 Marta Niedziałkowska
> Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim… 
128 38 Marta Niedziałkowska
> Zbigniew Morsztyn (O koniu…; Duma niewolnicza; Nos; Pieśń w ucisku; Emblema) 
129 38 Marta Niedziałkowska
> Łukasz Opaliński (Coś nowego, Poeta nowy)
130 38 Marta Niedziałkowska
> Anna Stanisławska (Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty…)
131 38 Marta Niedziałkowska
> Krzysztof Niemirycz (Obserwacyja na wiersz wolny i dwie wybrane bajki)
132 38 Marta Niedziałkowska
> Elżbieta Drużbacka (Opisanie czterech części roku — część druga. Lato; Opisanie odmiany czasu…; Na pysznego Narcyza…)
133 38 Marta Niedziałkowska
> Dominik Rudnicki (Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej; Lament prowincyj polskich…)
134 38 Marta Niedziałkowska
> Józef Baka (Młodym uwaga)
135 38 Marta Niedziałkowska
> Stanisław Grochowski (Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych — 4 wiersze)
136 38 Marta Niedziałkowska
> Kaspwr Miaskowski (Rotuły: Terpsychore, Urania i Młodzianki)
137 33 Marta Niedziałkowska
138 39 Marta Niedziałkowska
h2. Oświecenie
139 39 Marta Niedziałkowska
140 39 Marta Niedziałkowska
* poezja:
141 39 Marta Niedziałkowska
142 39 Marta Niedziałkowska
> E. Drużbacka, Wiersze anonimowe z okresu konfederacji barskiej…,
143 39 Marta Niedziałkowska
> A. Naruszewicz,
144 39 Marta Niedziałkowska
> I. Krasicki,
145 39 Marta Niedziałkowska
> J. Szymanowski,
146 39 Marta Niedziałkowska
> K. Benisławski,
147 39 Marta Niedziałkowska
> J. Wybickiego,
148 39 Marta Niedziałkowska
> J. Jasiński, Wiersze anonimowe doby Sejmu Wielkiego…,
149 39 Marta Niedziałkowska
> J. P. Woronicz,
150 39 Marta Niedziałkowska
> A. Feliński,
151 39 Marta Niedziałkowska
> C. Go­debski,
152 39 Marta Niedziałkowska
> K. Tymowski,
153 39 Marta Niedziałkowska
> K. Koźmian,
154 39 Marta Niedziałkowska
> L. Osiński,
155 39 Marta Niedziałkowska
> F. Morawski
156 39 Marta Niedziałkowska
> J. Szymanowski, Listy o guście, czyli smaku;
157 39 Marta Niedziałkowska
> F. Kar­piń­ski, O wymowie w prozie albo wierszu;
158 39 Marta Niedziałkowska
> F. K. Dmochow­ski, Sztuka rymotwórcza
159 39 Marta Niedziałkowska
> F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza
160 39 Marta Niedziałkowska
> Naruszewicz, Satyry
161 39 Marta Niedziałkowska
> Krasicki, Myszeidos pieśni X; Monachomachia i Antymonachomachia; Satyry; Bajki; Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; Pan Podstoli (wybrane fragmenty); Historia...
162 39 Marta Niedziałkowska
> M. D. Krajewski, Podolanka wychowana w stanie natury…, Wojciech Zdarzyński.
163 39 Marta Niedziałkowska
> S. Trembecki, Wybór poezji. Sofijówka
164 39 Marta Niedziałkowska
> T. K. Węgierski, Wiersze wybrane
165 39 Marta Niedziałkowska
> F. Zabłocki, Sarmatyzm; Fircyk w zalotach.
166 39 Marta Niedziałkowska
> F. Karpiński, Poezje wybrane; Pieśni nabożne
167 39 Marta Niedziałkowska
> F. D. Kniaźnin, Wybór poezji.
168 39 Marta Niedziałkowska
> S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
169 39 Marta Niedziałkowska
> J. U. Niemcewicz, Powrót posła; Dwaj panowie Sieciechowie; Śpiewy historyczne.
170 39 Marta Niedziałkowska
> W. Bogusławski, Cud mniemany...; Henryk VI na łowach.
171 39 Marta Niedziałkowska
> J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli; Hymn do Boga.
172 39 Marta Niedziałkowska
> J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
173 39 Marta Niedziałkowska
> Godebski, Grenadier-filozof,
174 39 Marta Niedziałkowska
> M. Czartoryska‑Wirtemberska, Malwina
175 39 Marta Niedziałkowska
> Feliński, Barbara Radziwiłłówna
176 39 Marta Niedziałkowska
> K. Brodziński, Wybór poezji; O klasyczności i romantyczności…
177 46 Paulina Choromańska
> K. Hoffmanowa z Tańskich, +Dziennik Franciszki Krasińskiej+, F. Skarbek, Pan Antoni,
178 39 Marta Niedziałkowska
> K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane.
179 39 Marta Niedziałkowska
> F. Zabłocki, Zabobonnik; Król w kraju rozkoszy.
180 39 Marta Niedziałkowska
> Krasicki, Rozmowy zmarłych
181 39 Marta Niedziałkowska
> J. Jasiński, Wiersze i poematy
182 39 Marta Niedziałkowska
> H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych
183 39 Marta Niedziałkowska
> J. Wybicki, Wiersze i arietki
184 39 Marta Niedziałkowska
> K. Koźmian, Wybór poezji; Ziemiaństwo polskie
185 39 Marta Niedziałkowska
> T. Zaborowski, Zdobycie Kijowa
186 39 Marta Niedziałkowska
187 39 Marta Niedziałkowska
* Literatura powszechna
188 39 Marta Niedziałkowska
189 39 Marta Niedziałkowska
> Pope, Poematy
190 46 Paulina Choromańska
> P. Beaumarchais, +Wesele Figara+
191 46 Paulina Choromańska
> G. E. Lessing, +Natan mędrzec+, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti.
192 46 Paulina Choromańska
> Wolter, +Kandyd+; Syn marnotrawny
193 46 Paulina Choromańska
> D. Diderot, +Kubuś Fatalista+
194 55 Wojciech Kotwica
> J. Swift, +Podróże do wielu odległych narodów świata+
195 39 Marta Niedziałkowska
> H. Fielding, Historia życia Toma Jonesa
196 39 Marta Niedziałkowska
> L. Sterne, Podróż sentymentalna, Życie i myśli JW. Tristrama Shandy.
197 39 Marta Niedziałkowska
> J. J. Rousseau, Nowa Heloiza
198 39 Marta Niedziałkowska
> J. Macpherson, Pieśni Osjana
199 46 Paulina Choromańska
> Montesquieu, +Listy perskie+.
200 39 Marta Niedziałkowska
> Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa.
201 57 Paulina Choromańska
> +J. J. Rousseau, Wyznania+
202 46 Paulina Choromańska
> P. Ch. de Laclos, +Niebezpieczne związki+.
203 1 Marta Niedziałkowska
204 40 Marta Niedziałkowska
h2. Romantyzm
205 40 Marta Niedziałkowska
206 52 Paulina Choromańska
> +Mickiewicz, Wybór poezyj; Grażyna, Konrad Wallenrod; Dziady. Poema; Pan Tadeusz+; +Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego+
207 40 Marta Niedziałkowska
> 
208 40 Marta Niedziałkowska
> +Malczewski, Maria+
209 40 Marta Niedziałkowska
> 
210 40 Marta Niedziałkowska
> Z. Krasinski, Poezje; +Nie-Boska komedia+; Irydion; Przedswit; +Listy. Wybór+
211 40 Marta Niedziałkowska
> 
212 52 Paulina Choromańska
> J. Słowacki, +Liryki; Godzina mysli; Kordian; Balladyna; Beniowski; Lilla Weneda+, +Fantazy+; +Ksiadz Marek+, +Sen srebrny Salomei+; Genezis z ducha; +Król Duch. Rapsod I+
213 40 Marta Niedziałkowska
> 
214 40 Marta Niedziałkowska
> A. Fredro, Pan Geldhab, Mąż i żona; +Sluby panienskie+; Pan Jowialski; +Zemsta+; Doywocie; Trzy po trzy
215 40 Marta Niedziałkowska
> 
216 46 Paulina Choromańska
> C. K. Norwid, Vade-mecum; Wiersze; +Promethidion+; Quidam; nowele: Bransoletka, cywilizacja, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, +Ad leones+; +Pierscien Wielkiej-Damy+
217 40 Marta Niedziałkowska
> 
218 40 Marta Niedziałkowska
> M. Romanowski, Dziewcze z Sacza lub wybór liryków
219 40 Marta Niedziałkowska
> 
220 40 Marta Niedziałkowska
> +H. Rzewuski, Pamiatki Soplicy+; Listopad
221 40 Marta Niedziałkowska
> 
222 52 Paulina Choromańska
> N. Żmichowska, +Poganka+
223 40 Marta Niedziałkowska
> 
224 48 Paulina Choromańska
> J. I. Kraszewski, Ulana; +Brühl+ lub +Stara basn+; Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
225 40 Marta Niedziałkowska
> 
226 40 Marta Niedziałkowska
> J. Korzeniowski, Kollokacja, Spekulant
227 40 Marta Niedziałkowska
228 41 Marta Niedziałkowska
* Teksty z literatury powszechnej
229 40 Marta Niedziałkowska
230 40 Marta Niedziałkowska
> Niemiecka ballada romantyczna: Bürger, J.W. Goethe, F. Schiller, J. von Eichendorff
231 40 Marta Niedziałkowska
> Poeci jezyka angielskiego: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats
232 40 Marta Niedziałkowska
> J.W. Goethe, +Faust, cz. I+; +Cierpienia młodego Wertera+
233 40 Marta Niedziałkowska
> F. Schiller, +Zbójcy+
234 40 Marta Niedziałkowska
> +G. Byron, Giaur+, Korsarz; Don Juan; Manfred, Kain
235 40 Marta Niedziałkowska
> W. Scott, Wawerley 
236 40 Marta Niedziałkowska
> V. Hugo, Hernani, Nedznicy
237 46 Paulina Choromańska
> de Musset, +Nie igra sie z miłoscia+
238 40 Marta Niedziałkowska
> +Stendhal, Czerwone i czarne, Pustelnia parmenska+
239 40 Marta Niedziałkowska
> +H. de Balzac, Ojciec Goriot, Eugenia Grandet; Jaszczur+
240 54 Paulina Choromańska
> +Puszkin, Eugeniusz Oniegin+
241 40 Marta Niedziałkowska
> Manifesty romantyzmu 1790-1830: Wordsworth, Shelley, A.W. i F. Schleglowie,
242 40 Marta Niedziałkowska
> Novalis, Hugo
243 34 Marta Niedziałkowska
244 43 Marta Niedziałkowska
h2. Pozytywizm i Młoda Polska
245 43 Marta Niedziałkowska
246 49 Paulina Choromańska
> A. Swietochowski, Obrazki powiesciowe (+Chawa Rubin, Damian Capenko, Karl Krug+), w: Nowele i opowiadania
247 49 Paulina Choromańska
> E. Orzeszkowa, Marta; +Nad Niemnem+, +Cham+; opowiadania (Ogniwa; +Gloria victis+); +Meir Ezofowicz; Dziurdziowie+; Zygmunt Ławicz i jego koledzy;
248 43 Marta Niedziałkowska
> B. Prus, +Placówka+, +Lalka+; +Faraon+; nowele (+Powracajaca fala; Kamizelka; Z legend dawnego Egiptu+);
249 49 Paulina Choromańska
> H. Sienkiewicz, +Ogniem i mieczem; Potop; Pan Wołodyjowski; Quo vadis+; +Bez dogmatu,+; nowele (+Z pamietnika poznanskiego nauczyciela+; +Latarnik+; +Sachem+), +Rodzina Połanieckich+;
250 43 Marta Niedziałkowska
> +A. Asnyk, Poezje wybrane,+
251 43 Marta Niedziałkowska
> M. Konopnicka, Poezje; nowele (+Miłosierdzie gminy; Mendel Gdanski; Dym+);
252 49 Paulina Choromańska
> M. Bałucki, +Dom otwarty, Grube ryby+
253 43 Marta Niedziałkowska
> A. Dygasinski, Zajac; Gody życia
254 43 Marta Niedziałkowska
> I. Dabrowski, Smierc
255 43 Marta Niedziałkowska
> J. Lam, Wielki swiat Capowic; Koroniarz w Galicji;
256 49 Paulina Choromańska
> J. Blizinski, +Rozbitki+; Pan Damazy;
257 43 Marta Niedziałkowska
> F. Falenski, Wybór utworów
258 43 Marta Niedziałkowska
259 43 Marta Niedziałkowska
260 43 Marta Niedziałkowska
* Teksty z literatury powszechnej
261 43 Marta Niedziałkowska
262 43 Marta Niedziałkowska
> H. Balzac, +Ojciec Goriot+, Stracone złudzenia;
263 43 Marta Niedziałkowska
> G. Flaubert, Pani Bovary, Szkoła uczuc;
264 43 Marta Niedziałkowska
> L. Tołstoj, Anna Karenina, Wojna i pokój;
265 43 Marta Niedziałkowska
> -F. Dostojewski, Biesy lub Bracia Karamazow lub Zbrodnia i kara-
266 43 Marta Niedziałkowska
> H. Ibsen, Dom lalki (Nora) lub Dzika kaczka
267 43 Marta Niedziałkowska
> E. Zola, +Germinal+, Bestia ludzka;
268 49 Paulina Choromańska
> +G. de Maupassant, opowiadania (Baryłeczka, Horla)+
269 34 Marta Niedziałkowska
270 1 Marta Niedziałkowska
h2. [[Młoda Polska]]
271 34 Marta Niedziałkowska
272 50 Paulina Choromańska
> Żeromski, +Ludzie bezdomni+,+ Popioły+, +Wierna rzeka+;
273 44 Marta Niedziałkowska
> S. Wyspianski, Dramaty o powstaniu listopadowym, (stad: +Warszawianka+, +Noc listopadowa+); +Wesele+, +Wyzwolenie+,
274 44 Marta Niedziałkowska
> W. S. Reymont, +Ziemia obiecana+,  +Chłopi+, 
275 44 Marta Niedziałkowska
> W. Berent, Próchno, 
276 52 Paulina Choromańska
> +K. Irzykowski, Pałuba+
277 44 Marta Niedziałkowska
> +J. Kasprowicz, Wybór poezji+
278 44 Marta Niedziałkowska
> -K. Tetmajer, Wybór poezji-
279 44 Marta Niedziałkowska
> T. Micinski, Wybór poezji
280 44 Marta Niedziałkowska
> S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje, (stad: Z psychologii jednostki twórczej, czesc I: Chopin i Nietzsche, czesc II: Ola Hansson); Poematy proza (stad: +Requiem aeternam+; +Androgyne+);
281 44 Marta Niedziałkowska
> -L. Staff, Wybór poezji,- 
282 44 Marta Niedziałkowska
> +G. Zapolska, Moralnosc pani Dulskiej+, 
283 44 Marta Niedziałkowska
> J.A. Kisielewski, W sieci,
284 44 Marta Niedziałkowska
> T. Rittner, Głupi Jakub, W małym domku,
285 44 Marta Niedziałkowska
> K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, (stad: Judasz z Kariothu);
286 44 Marta Niedziałkowska
> +T. Żelenski (Boy): Słówka+
287 44 Marta Niedziałkowska
> +S. Przybyszewski, Dzieci szatana+,
288 44 Marta Niedziałkowska
> J.A. Kisielewski, Karykatury,
289 44 Marta Niedziałkowska
> W. Orkan, W Roztokach
290 44 Marta Niedziałkowska
> A. Nowaczynski, Wielki Fryderyk,
291 44 Marta Niedziałkowska
> A. Strug, Dzieje jednego pocisku; Ludzie podziemni;
292 46 Paulina Choromańska
> G. Zapolska, Panna Maliczewska; +Żabusia+
293 44 Marta Niedziałkowska
294 44 Marta Niedziałkowska
* Teksty z literatury powszechnej
295 44 Marta Niedziałkowska
296 44 Marta Niedziałkowska
> +Ch. Baudelaire, Kwiaty zła+
297 44 Marta Niedziałkowska
> O. Wilde, Eseje, opowiadania, bajki, poematy proza
298 44 Marta Niedziałkowska
> G.B. Shaw, Pigmalion;
299 44 Marta Niedziałkowska
> W. Whitman, Zdzbła trawy. Poezje wybrane
300 44 Marta Niedziałkowska
> Symbolisci i akmeisci rosyjscy;
301 44 Marta Niedziałkowska
> F. Sołogub, Mały bies
302 44 Marta Niedziałkowska
> K. Hamsun, Głód;
303 44 Marta Niedziałkowska
> +J. Conrad, Lord Jim+
304 44 Marta Niedziałkowska
> J.K. Huysmans, Na wspak;
305 44 Marta Niedziałkowska
> M. Maeterlinck, Slepcy, Wnetrze;
306 44 Marta Niedziałkowska
> +F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra;+
307 44 Marta Niedziałkowska
> Symbolisci francuscy,
308 44 Marta Niedziałkowska
> A. Strindberg, Wybór dramatów,
309 44 Marta Niedziałkowska
310 45 Marta Niedziałkowska
h2. Literatura powszechna
311 1 Marta Niedziałkowska
312 45 Marta Niedziałkowska
+podkreślone+ pozycje są już na WL
313 1 Marta Niedziałkowska
314 45 Marta Niedziałkowska
315 45 Marta Niedziałkowska
* Epos o Gilgameszu -
316 45 Marta Niedziałkowska
tł. Antoni Lange (1862-1929): "Epos. Zbiór arcydzieł poezji epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach. ułożył A. Lange" (Księgarnia Feliksa Westa w Brodach, T. 1-5 1908-12). Epos o Gilgameszu w: "T. 1, Epos babilońskie. Enuma eliš", 1909 (T. 2, Epos egipskie; T. 3, Epos indyjskie. Ramayana;  T. 4, Epos indyjskie. Mahâ-Bhârata; T. 5, Epos greckie. Homer: Iliada).
317 45 Marta Niedziałkowska
Ten sam tekst w: "Epos o Gilgameszu", przełożył Antoni Lange, Sandomierz, Armoryka, 2010,  [seria "Wierzenia, Tradycje, Mity, Legendy i Baśnie Narodów Świata" nr 1], ISBN 978-83-62173-40-2
318 45 Marta Niedziałkowska
319 45 Marta Niedziałkowska
* F. Petrarca, Sonety,
320 45 Marta Niedziałkowska
321 45 Marta Niedziałkowska
* Macpherson, James (1736-1796).
322 45 Marta Niedziałkowska
Tytuł 	Pieśni Osjana / James Macpherson ; przeł. [z ang.] Seweryn Goszczyński ; przekł. zweryfikował i oprac Jerzy Strzetelski. Adres wydawniczy Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
323 45 Marta Niedziałkowska
324 45 Marta Niedziałkowska
* Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Adagia, Trzy rozprawy
325 45 Marta Niedziałkowska
326 45 Marta Niedziałkowska
* Tasso, Jerozolima wyzwolona, tłum. Piotr Kochanowski (zm. 1620) pt. _Goffred abo Jeruzalem wyzwolona_, Akademia Umiejętności, Kraków, 1902-1903, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1255
327 45 Marta Niedziałkowska
328 45 Marta Niedziałkowska
* +Piesn o Rolandzie+ 
329 45 Marta Niedziałkowska
* +Dzieje Tristana i Izoldy+ 
330 45 Marta Niedziałkowska
* +F. Villon, Wielki testament+
331 45 Marta Niedziałkowska
* +G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)+
332 45 Marta Niedziałkowska
* +Dante Alighieri, Boska komedia+
333 45 Marta Niedziałkowska
334 46 Paulina Choromańska
* +P. Corneille, Cyd+, przeł. J. A. Morsztyn
335 45 Marta Niedziałkowska
-> w tłum. S. Wyspiańskiego na platformie (NIMOZ): http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/corneille-cyd/#VisualPerspective
336 45 Marta Niedziałkowska
337 45 Marta Niedziałkowska
* +Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec+
338 45 Marta Niedziałkowska
* +M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy+
339 45 Marta Niedziałkowska
* +W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej+
340 45 Marta Niedziałkowska
* +J. B. Racine, Fedra+
341 45 Marta Niedziałkowska
342 51 Paulina Choromańska
* Ludovico Ariosto, +Orland szalony+, tłum. Piotr Kochanowski (zm. 1620), wyd. kompletne: Biblioteka Pisarzów Polskich nr 50-52, Akademia Umiejętności, Kraków, 1905
343 51 Paulina Choromańska
344 45 Marta Niedziałkowska
345 53 Paulina Choromańska
* +Niccolo Machiavelli, Książe: tłum. Antoni Sozański (zm. 1892), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1868, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=18686+ http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/machiavelli-traktat-o-ksieciu/
346 58 Wojciech Kotwica
* +François Rabelais, Gargantua i Pantagruel+ *opublikowane tylko dwie pierwsze księgi*
347 45 Marta Niedziałkowska
* +Michel de Montaigne, Próby+
348 45 Marta Niedziałkowska
349 45 Marta Niedziałkowska
* Tomasz Morus, Utopia
350 45 Marta Niedziałkowska
* Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne
351 45 Marta Niedziałkowska
* William Szekspir, Sonety
352 45 Marta Niedziałkowska
* Giambattista Marino, Adon
353 45 Marta Niedziałkowska
354 45 Marta Niedziałkowska
* +Blaise Pascal, Myśli+
355 45 Marta Niedziałkowska
* +René Descartes, Rozprawa o metodzie+
356 45 Marta Niedziałkowska
357 52 Paulina Choromańska
* François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
358 45 Marta Niedziałkowska
359 52 Paulina Choromańska
* +M. de La Fayette, Księżna de Clèves+
360 45 Marta Niedziałkowska
361 45 Marta Niedziałkowska
* Tomasz Morus, Utopia
362 45 Marta Niedziałkowska
363 45 Marta Niedziałkowska
* +Michel Montaigne, Próby+
364 45 Marta Niedziałkowska
365 45 Marta Niedziałkowska
* Fernando de Rojas, Celestyna
366 45 Marta Niedziałkowska
* Żywot Łazika z Tormesu (anonim)
367 45 Marta Niedziałkowska
* Francisco de Quevedo, Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos czyli wzór dla obieżyświatów I zwierciadło filutów.
368 45 Marta Niedziałkowska
* Alain-Rene LeSage, Idzi Blas
369 45 Marta Niedziałkowska
* Daniel Defoe, Moll Flanders
370 45 Marta Niedziałkowska
* Christopher Marlowe, Tragiczna historia Doktora Faustusa
371 45 Marta Niedziałkowska
* Lope de Vega, Na niby – naprawdę, Rycerz z Olmedo
372 45 Marta Niedziałkowska
* Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli I Kamienny Gość, Potępiony za niewiarę, Nieśmiały na dworze
373 45 Marta Niedziałkowska
* Pedro Calderon de la Barca, Wielki Teatr Świata, +Życie jest snem+, Książe niezłomny
374 45 Marta Niedziałkowska
375 45 Marta Niedziałkowska
* Molier, +Don Juan+, +Mieszczanin szlachcicem+
376 45 Marta Niedziałkowska
377 45 Marta Niedziałkowska
* Pierre Corneille Iluzja komiczna
378 45 Marta Niedziałkowska
379 45 Marta Niedziałkowska
* Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de (1732-1799), +Wesele Figara+ / Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ; przeł. i przedmową opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński	
380 45 Marta Niedziałkowska
381 45 Marta Niedziałkowska
* Novalis (1772-1801),  Hymny do nocy (1800) / Novalis (Fryderyk von Hardenberg) ; przeł., wstępem i objaśn. opatrzył Tadeusz Newlin-Wagner: http://polona.pl/item/16778045/9/
382 45 Marta Niedziałkowska
383 45 Marta Niedziałkowska
* Byron, George Gordon Byron (1788-1824), Wędrówki Childe-Harolda : poemat Byrona, Krajewski, Aleksander (1818-1903) Tł., 1896, Kraków : G. Gebethner, 1896 (Kraków : W. L. Anczyc): http://polona.pl/item/121777/3/
384 45 Marta Niedziałkowska
385 45 Marta Niedziałkowska
* J. Milton, Raj utracony: Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819). Tł., W Krakowie : w Drukarni Antoniego Grebla, 1791.
386 45 Marta Niedziałkowska
387 45 Marta Niedziałkowska
* Dickens, Charles (1812-1870), Klub Pickwicka / Karol Dickens ; tł. [z ang.] Włodzimierz Górski ; uzup. Zofia i Wiktor Popławscy, http://polona.pl/item/820639/0/, http://polona.pl/item/820512/2/
388 45 Marta Niedziałkowska
389 45 Marta Niedziałkowska
* Kobzarz: Tarasa Szewczenki. Z małorossyjskiego spolszeczył Władysław Syrokomla [Ludwik Kondratowicz] http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10610230_00017.html
390 45 Marta Niedziałkowska
391 56 Wojciech Kotwica
* Lagerlöf, Selma (1858-1940), +Gösta Berling+ / Selma Lagerlöf ; przeł. autoryzowany [ze szw.] Franciszek Mirandola, Lwów ; Poznań : Wydaw. Polskie, 1924
392 45 Marta Niedziałkowska
393 45 Marta Niedziałkowska
* France, Anatole (1844-1924), Gospoda pod Królową Gęsią Nożką / Anatol France ; [przeł. Jan Sten ; il. Mieczysław Jurgielewicz], Warszawa : "Wiedza", 1948.
394 45 Marta Niedziałkowska
395 45 Marta Niedziałkowska
* Mewa : dramat w 4 aktach / Antoni Czechow ; przekł. i przedm. Gustawa Baumfelda, Baumfeld, Gustaw Bolesław (1879-1940). Tł. Księgarnia Wydawnicza W. Zukerkandla (Lwów).