Project

General

Profile

Edytor XML

W tym widoku pracują osoby porządkujące tekst na etapie autokorekty wersji bibliotecznej i wprowadzania tagów składu.

Jeśli tekst nie jest otagowany lub jest otagowany z błędami, w edytorze wizualnym pojawia się komunikat o błędzie. Jeśli tagowanie jest poprawne, komunikat o błędzie znika i tekst wyświetla się sformatowany w edytorze wizualnym (html).

Szybkie tagowanie tekstów umożliwiają paski narzędziowe z przyciskami tagów. Dzięki tym przyciskom można pracować za pomocą myszki oraz skrótów klawiaturowych. By otagować element należy zaznaczyć fragment tekstu, który po kliknięciu któregoś z przycisków oznaczony zostanie odpowiednią parą tagów - tag otwierający pojawi się na początku zaznaczenia, tag końcowy na jego końcu. Jeśli klikniemy na przycisk bez uprzedniego zaznaczenia partii tekstu, para tagów pojawi się w miejscu, w którym znajduje się kursor. Niektóre z tagów można wstawiać skrótem klawiaturowym - podpowiedzi skrótów wyświetlają się w dymkach po najechaniu kursorem na przycisk tagu.

W porównaniu z ręcznym wpisywaniem tagów metoda taka zwiększa szybkość tagowania, zmniejsza też ryzyko popełnienia błędów - wstawiane przez program tagi nie mogą zawierać literówek, a takie ryzyko w przypadku tagowania większych utworów jest duże.

Lista pasków narzędziowych z przyciskami tagów