Project

General

Profile

Informacje wstępne

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury przygotowuje własne wydania tekstów znajdujących się w domenie publicznej. Główny korpus publikacji stanowią lektury szkolne znajdujące się na liście MEN, sukcesywnie poszerzany o teksty mogące służyć nauczycielom jako dodatkowy materiał literacki w pracy dydaktycznej. Obecnie w bibliotece zamieszczane są przede wszystkim teksty polskiej i światowej klasyki literatury.

Wydania źródłowe dostarczane są m.in. przez Bibliotekę Narodową, po sprawdzeniu ich pod względem wymogów prawa autorskiego. Biblioteka Wolne Lektury korzysta też z dostępnych wydań już zdigitalizowanych przez polskie i światowe biblioteki cyfrowe. Są to z reguły wydania dawne, które zdążyły już przejść do domeny publicznej.

Przygotowanie nowego wydania polega na opracowaniu tekstu w celu jego:
 1. uwspółcześnienia (z reguły ingerujemy w pisownię tekstów powstałych po okresie romantyzmu, w których nie zostały uwzględnione zalecenia reformy z 1937 r. oraz najnowsze zasady dotyczące pisowni łącznej i rozdzielnej imiesłowów),
 2. poprawienia (porównując tekst z innymi wydaniami staramy się wyeliminować błędy źródła),
 3. ewentualnego uzupełnienia o elementy pomocne w dalszej pracy nad tekstem (przypisy i motywy literackie).

Z uwagi na to, że numeracja stron jest niefunkcjonalna w przypadku tekstów publikowanych w internecie, dla formatów tekstu przeznaczonych do czytania on-line wprowadzana jest paginacja na wzór edycji tekstów starożytnych: numerowane są akapity w prozie, wersy w tekstach poetyckich i kwestie w tekstach dramatycznych. Ułatwia to orientację i poruszanie się po tekście.

Cele

Celem twórców biblioteki jest uzyskanie elektronicznej postaci dzieła nadającej się do:

 1. publikacji w formie elektronicznej i drukowanej,
 2. twórczego opracowywania w innej formie.

Etapy opracowania tekstu wydania źródłowego

Skanowanie

 1. Materiał źródłowy jest skanowany w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Elbląskiej lub w pracowni digitalizacyjnej Wolnych Lektur.
 2. Dla potrzeb OCR stosowane są z reguły pliki w formacie jpg.
 3. Obrazy jpg są przekształcane przez OCR na pliki tekstowe.
 4. Teksty lektur wraz ze skanami są importowane na platformę redakcyjną.

Platforma redakcyjna

 1. Teksty lektur eksportowane są jako plik tekstowy do serwisu webowego.
 2. Skład. Tekst jest semantycznie tagowany.
 3. Redakcji merytorycznej: korekta (uzgodnienie ze źródłem), uwspółcześnienia, dodanie przypisów edytorskich i motywów.
 4. Etap łamania. Tekst jest przygotowywany w odpowiednich formatach do umieszczenia na stronie Wolnych Lektur.