Project

General

Profile

Panele platformy

Redaktorzy mają do wyboru trzy panele, których ustawienie zależy od wykonywanej w danej chwili pracy.

Edytor XML (kod źródłowy)

W tym widoku pracują osoby porządkujące tekst na etapie autokorekty wersji bibliotecznej i wprowadzania tagów składu.

Szybkie tagowanie tekstów umożliwiają paski narzędziowe z przyciskami tagów. Dzięki tym przyciskom można pracować z myszką: zaznaczyć fragment tekstu, który po kliknięciu któregoś z przycisków oznaczony zostanie odpowiednią parą tagów (tag otwierający pojawi się na początku zaznaczenia, tag końcowy na jego końcu.

Jeśli klikniemy na przycisk bez uprzedniego zaznaczenia partii tekstu, para tagów pojawi się w miejscu, w którym znajduje się kursor). W porównaniu z ręcznym wpisywaniem tagów metoda taka zwiększa szybkość tagowania, zmniejsza też ryzyko popełnienia błędów - wstawiane przez program tagi nie mogą zawierać literówek, a takie ryzyko w przypadku tagowania większych utworów jest duże.

Lista pasków narzędziowych z przyciskami tagów

Edytor HTML

Widok pozwala na podgląd tagowanego tekstu oraz na jego wydrukowanie. Utwór tak właśnie będzie wyglądał na stronie Wolnych Lektur.

W edytorze można poprawiać tekst na etapie korekty i uwspółcześnień. Aby poprawić literówkę, należy edytować dany element tekstu (nagłówek, akapit, strofa), a później zapisać zmiany.

W edytorze HTML można również wprowadzać przypisy i motywy.

Aby wstawić przypis, należy zaznaczyć wybrany fragment tekstu a następnie wybrać przycisk Wstaw przypis. Wybrane słowo (definiendum) zostaje od razu odpowiednio otagowane, należy tylko dopisać definicję, wyjaśnienie (definiens). Motyw oznacza się zaznaczając wybrany fragment tekstu i klikając w przycisk Wstaw motyw.

Galeria skanów

Jest to podgląd skanów otrzymanych z Biblioteki Narodowej. Zadaniem redaktora tagującego tekst jest nadanie mu takiej formy, jaką ma on na skanie.

Galeria skanów znajduje się po prawej stronie platformy, pod paskiem z napisem Galeria skanów. Aby ją wysunąć należy kliknąć w pasek.

Do przeglądania kolejnych stron służą przyciski Następna i Poprzednia, natomiast wewnętrzna wyszukiwarka pozwala na przejście do konkretnego skanu. Należy jednak pamiętać, że numer w wyszukiwarce nie jest numerem strony książki, a numerem pliku jpg. Widok skanów można powiększyć i pomniejszyć. Ze skanami pracuje się przy oznaczaniu tekstu tagami oraz przy robieniu korekty.

Kończenie pracy z dokumentem

Jeśli praca nad daną wersją utworu jest skończona, należy zapisać zmiany i w formularzu napisać nad jaką wersją pracowaliśmy - w historii pliku będzie widoczny opis wersji.

Następnie należy zmienić status zadania na Redmine'ie na kolejna wersję. Każdy użytkownik może kontynuować pracę z utworem, wtedy należy ponownie wejść na platformę redakcyjną i pracować nad tekstem zgodnie z kolejnością wersji. Za każdym razem trzeba pamiętać, by opis utworu na Redmine'ie odzwierciedlał faktyczny stan pracy.

Jeśli po skończeniu pracy użytkownik nie chce dalej zajmować się tekstem, należy przypisać zadanie do "nikt". Wtedy inny redaktor może przypisać sobie zadanie, a po statusie zadania, będzie wiedział, jaką prace należy wykonać.