Project

General

Profile

Autokorekta (wersja 0.0)

Tekst jest gotowy do tagowania gdy:

  • pousuwane są błędy OCR
  • pousuwane są numery stron, entery w akapicie wynikające ze składu papierowej książki, żywa pagina, numeracja wersów
  • wstawiona jest interpunkcja symboliczna

Tagowanie (wersja 0.1)

Ponieważ redaktor techniczny nadaje tekstowi formę, taką jak na skanie źródła, a także oznacza semantycznie utwór (dobiera tagi z uwzględnieniem znaczenia elementów w strukturze tekstu), sprawdzenie pracy polega zarówno na analizie poprawności technicznej tagowania jak i poprawności semantycznej.

Poprawność techniczna

Tekst jest prawidłowo otagowany gdy:

  • nie pojawia się komunikat o błędzie tagowania
  • wszystkie tagi są domknięte (znacznik otwierający musi mieć identyczny znacznik zamykający np. <utwor> ... </utwor>)
    • jeśli brakuje znacznika zamykającego lub otwierającego edytor podświetla tagi na czerwono

Poprawność semantyczna

Tekst jest prawidłowo otagowany gdy:

  • wszystkie elementy ze skanu źródła są oznaczone tagami
  • wszystkie tagi użyte są zgodnie ze swoim przeznaczeniem (tagi składu)

Publikacja (wersja 1.0)

Tekst jest gotowy do publikacji gdy:

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące redakcji technicznej prosimy przesyłać drogą mailową na adres: