Project

General

Profile

Przypisy - wytyczne szczegółowe

Pamiętajmy, że wyraz objaśniany podajemy w formie podstawowej: rzeczowniki i przymiotniki w M. lp rodz. m., czasowniki w bezokoliczniku.

Formułując wyjaśnienie wyrazu lub zwrotu unikamy stosowania myślników, ponieważ znak ten jest zarezerwowany do oddzielania części objaśnianej przypisu od części stanowiącej wyjaśnienie. Zamiennie możemy stosować np. dwukropek lub rozpocząć nowe zdanie.