Project

General

Profile

Tagi składu

Omówione w tym miejscu czynności wchodzą w zakres wersji 0.1. O wersjach utworów można przeczytać w rozdziale Szczegółowy opis cyklu życia utworu.

Tagi języka WL XML są znacznikami służącymi do oznaczania fragmentu tekstu, zgodnie z jego funkcją w utworze, zostały podzielone ze względu na strukturę tekstu.

Wszystkie niżej wymienione elementy tekstu występują we wszystkich rodzajach literackich.
Redagując utwór pisany prozą używa się stylów akapitowych, a poezję taguje się strofami i wersami.
Rodzajem, który ma odrębne tagi, nie mające zastosowania w liryce i epice, jest dramat (tagi do dramatu zostały omówione niżej).