Project

General

Profile

Warsztat pracy redaktora technicznego

Narzędziem pracy redaktora technicznego jest platforma redakcyjna.

Zadaniem redaktora technicznego jest wykonanie:

  • wersji 0.1 utworu czyli:
    • nadanie tekstowi takiej formy, jak na skanie znajdującym się w galerii; sprawdzenie, czy w wyniku ocr'owania nie zostały pominięte fragmenty tekstu, * otagowanie semantyczne utworu, które wymaga doboru tagów z uwzględnieniem znaczenia elementów w strukturze tekstu, * sprawdzenie poprawności otagowania całości tekstu, * opisanie problematycznych miejsc w tagach <uwaga> do wiadomości redaktora merytorycznego i innych osób pracujących nad utworem, stworzenie notatki redaktorskiej.

Redaktor techniczny przygotowuje tekst dla redaktora merytorycznego. Na platformie redakcyjnej pracuje korzystając z edytora XML oraz galerii skanów, sprawdza wyniki swojej pracy w edytorze HTML.

Etapy pracy z tekstem

Tekst do otagowania znajduje się w edytorze HTML, tekst źródłowy (skany) znajduje się w galerii skanów. Praca polega na porównywaniu całego tekstu ze źródłem z galerii skanów.
Etapy pracy tutaj przedstawione są jedynie propozycją. Każdy z redaktorów tworzy jednak swój własny warsztat pracy.

  • Podział tekstu na dokładnie takie same elementy jak w źródle (autor utworu, tytuł dzieła, elementy początkowe, strofy/akapity itp.).
  • Równoczesne oznaczenie słów obcych, wyróżnień, przypisów, nagłówków (czynności z punktów 1 i 2 można połączyć).
  • W chwili gdy mamy już pewność, że tekst został odpowiednio rozdzielony na podstawie źródła, a niektóre elementy otagowane, możemy oznaczać akapity lub strofy bez porównywania ze skanem (przy pracy nad długimi tekstami; w przypadku krótkich tekstów czynności te można łączyć), stosując Autotagowanie.
  • Sprawdzenie efektu tagowania w edytorze HTML, ewentualne poprawienie elementów, które się nie wyświetlają.